02.03.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 7.03.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 15/2012/EW

w sprawie wypadku lekkiego - poparzenia łukiem elektrycznym zaistniałego w dniu 02.03.2012 r., około godziny 1015, w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG „Sobieski” w Jaworznie, któremu uległ elektromonter oddziału ED-2, lat 29, pracujący w górnictwie 4 lata.

Wypadek zaistniał w komorze rozdzielni 6 kV R-72„S” przy przekopie „Rudna Góra” na poziomie 500 m w polu nr 9 rozdzielnicy typu RSK-6. Komora rozdzielni o wysokości 3,5 m, szerokości 5,5 m wykonana była w obudowie łukowej typu ŁP-10 i oświetlona lampami typu NLS-4.

W dniu 2 marca 2012 r., na zmianie rannej „A” rozpoczynającej się o godzinie 630, sztygar zmianowy oddziału ED-2 skierował do rozdzielni 6 kV R-72„S” elektromontera, którego zadaniem było, między innymi, wykonywanie czynności obsługi pól rozdzielczych w rozdzielni oraz naprawa mechanizmu ryglowania i blokady wyłącznika w polu nr 9.

Około godziny 1015 elektromonter wykonując prace, na będącym pod napięciem polu rozdzielczym rozdzielnicy typu RSK-6 nr 9 przy otwartej płycie frontowej członu ruchomego pola, spowodował zwarcie i został poparzony łukiem elektrycznym.

W wyniku wypadku elektromonter doznał oparzeń I i II stopnia mniej niż 10 % powierzchni ciała.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku lekkiego było poparzenie łukiem elektrycznym elektromontera, w czasie naprawy mechanizmu ryglowania i blokady wyłącznika pola, przy otwartej płycie frontowej członu ruchomego, w polu rozdzielczym będącym pod napięciem.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:
Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pola rozdzielczego typu RSK-6 nr 9, zabudowanego w komorze rozdzielni 6 kV R-72„S” przy przekopie „Rudna Góra” na poziomie 500 m, do czasu:

  • usunięcia skutków zwarcia i doprowadzenia aparatury będącej na wyposażeniu pola do sprawności technicznej,
  • odbioru technicznego i w oparciu o wyniki tego odbioru uzyskania ponownego zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu pola rozdzielczego.

Zalecił:

  1. Ponownie przeszkolić elektromonterów, zatrudnionych w ruchu ZG Sobieski, w zakresie bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych ze szczególnym uwzględnieniem napraw mechanizmu załączającego członu ruchomego rozdzielnic typu RSK-6.
  2. Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry