02.05.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 7.05.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 28/2012/EW

o pożarze wozidła technologicznego marki BIEŁAZ typu 540A, zaistniałym w dniu 02.05.2012r. o godz. 915, w Lafarge – Kruszywa i Beton Sp. z o.o. w Warszawie - Kopalnia Dolomitu Radkowice w Radkowicach.

Pożar wozidła technologicznego zaistniał w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalni Dolomitu Radkowice w Radkowicach w wyrobisku Radkowice–Podwole, na poziomie eksploatacyjnym IV, na drodze technologicznej – podczas dojazdu do miejsca załadunku urobionej kopaliny w celu jej odstawy do zakładu przeróbczego.

W dniu 02.05.2012 r., na zmianie I-ej trwającej w godzinach od 600 do 1400, sztygar prowadzący zmianę skierował kierowcę wozidła technologicznego marki BIEŁAZ typu 540A, oznaczonego numerem bocznym 2, do pracy przy przewozie kruszywa z zakładu przeróbczego na wagony kolejowe, a następnie przy przewozie urobku z wyrobiska do zakładu przeróbczego. Kierowca, przed rozpoczęciem jazdy, przeprowadził obsługę codzienną pojazdu, sprawdzając między innymi sprawność działania oświetlenia, sygnałów ostrzegawczych, kamery cofania, poziom płynów i szczelność układów. Ok. godz. 915 jadąc po urobek, będąc na poziomie IV wyrobiska w odległości ok. 200 m od miejsca załadunku, został zaalarmowany drogą radiową przez operatora ładowarki kołowej o pożarze wozidła. Natychmiast zatrzymał i opuścił pojazd, powiadomił przez radiotelefon sztygara zmianowego o zaistniałym pożarze, a następnie, przy pomocy gaśnicy zabranej z pojazdu, przystąpił do gaszenia ognia, który wydobywał się spod kabiny kierowcy w rejonie lewego nadkola. Pod nadzorem nadsztygara górniczego, przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, nie dopuszczono do rozprzestrzeniania się pożaru na pozostałe elementy pojazdu. O godz. 930 przybyła straż pożarna i przejęła kierowanie akcją gaśniczą. Pożar ugaszono ok. godz. 1030. W wyniku pożaru nikt nie doznał obrażeń.

W toku przeprowadzenia oględzin miejsca pożaru stwierdzono spalone wnętrze kabiny kierowcy, spalony zbiornik układu centralnego smarowania oraz spaloną izolację wiązek przewodów instalacji elektrycznej, przebiegających pod kabiną.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej wozidła.

W związku z pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach nakazał:
wstrzymać ruch zakładu górniczego Kopalni Dolomitu Radkowice w Sadkowicach, w części dotyczącej eksploatacji wozidła technologicznego marki BIEŁAZ typu 540A nr 2, do czasu usunięcia przyczyn i skutków zaistniałego pożaru.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry