03 06 2022

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                         Katowice, dnia 18 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Nr 34/2022/EW

w sprawie pożaru koparki hydraulicznej typu M 250H - zaistniałego w dniu 3 czerwca 2022 r. około godziny 1130  w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym Sobolów - Zalesie, należącym do przedsiębiorcy ATS-BUD S.C. F. Mocie, T. Mocie ul Forteczna 51/1, 30-437 Kraków.

Zakład górniczy Sobolów - Zalesie eksploatuje złoże kruszywa naturalnego wyrobiskiem wgłębnym dwoma piętrami I - niezawodnionym, II - spod lustra wody. W południowej części wyrobiska, gdzie doszło do pożaru koparki prowadzono roboty związane ze zdejmowaniem nadkładu. Zakład górniczy zaliczony został do II stopnia zagrożenia wodnego i I stopnia zagrożenia osuwiskowego. Koparka M 250H pracowała na spągu piętra niezawodnionego i wykonywała załadunek nadkładu na samochód technologiczny. Zdejmowany nadkład przemieszczany był na tymczasowe składowiska zewnętrzne. W rejonie pracy koparki spąg był suchy, obok koparki od strony północnej wyrobiska zlokalizowana została droga dojazdowa dla samochodów technologicznych o długości około 30 m. Ruch zakładu górniczego prowadzony był na jedną zmianę. W zakładzie nie prowadzono przeróbki kopaliny.

W dniu 03.06.2022 r. na zmianie rozpoczynającej się od godzinie 700 pracę rozpoczął operator koparki pełniący obowiązki osoby dozoru ruchu specjalności górniczej. Przed rozpoczęciem pracy operator - osoba dozoru przeprowadził ocenę stanu technicznego koparki nie stwierdzając nieprawidłowości. Zgodnie z poleceniem przedstawiciela przedsiębiorcy otrzymanym telefonicznie o godzinie 800 operator rozpoczął zdejmowanie nadkładu i załadunek samochodu technologicznego. Około godziny 1000 do zakładu górniczego przyjechał przedstawiciel przedsiębiorcy - osoba dozoru ruchu górniczego.

Przed kolejnym załadunkiem, około godziny 1130, podjeżdżający kierowca samochodu technologicznego zauważył wydobywające się dymy z silnika koparki i zaalarmował operatora. Operator niezwłocznie opuścił łyżkę koparki, wyłączył silnik i wyszedł z kabiny aby ocenić sytuację. Operator zauważył dym i niewielki płomień w tylnej części koparki nad silnikiem. Operator wraz z kierowcą przystąpił do gaszenia pożaru wykorzystując 2 gaśnice proszkowe 4 kg. będące na wyposażeniu koparki i samochodu technologicznego. Po chwili na miejsce zdarzenia przybył zaalarmowany przez pracowników przedstawiciel przedsiębiorcy z kolejną gaśnicą. Wszystkie użyte gaśnice zadziałały. Pomimo przeprowadzonej akcji gaśniczej pożar dalej się rozprzestrzeniał obejmując przewody hydrauliczne robocze zamontowane na ramieniu koparki, następnie kabinę koparki. Operator zadzwonił na numer alarmowy 112 zgłaszając pożar. Po około 20 minutach na miejsce przyjechała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Sobolowa i ugasiła pożar. Działania ratownicze ukończono o godzinie 1210. Po zdarzeniu na miejsce przybyli funkcjonariusze Policji celem przebadania operatora na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu - wynik negatywny. W wyniku pożaru nikt nie uległ wypadkowi. 

Przyczyna pożaru

Przyczyną pożaru była nieszczelność w układzie paliwowym wysokiego ciśnienia.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krakowie wydał decyzje: 

  1. Wstrzymującą użytkowanie koparki gąsienicowej M 250H z uszkodzeniami powstałymi na skutek pożaru, określając następujące warunki wznowienia ruchu: 
    • doprowadzenie do stanu umożliwiającego bezpieczną eksploatację zgodną z dokumentacją techniczno - ruchową producenta, 
    • uzyskanie zezwolenia oddanie do ruchu na podstawie protokołu komisyjnego odbioru technicznego.
  2. Nakazującą sprawdzenie, przez wyspecjalizowaną jednostkę, prawidłowości rozwiązań technicznych zastosowanych w ruchu Odkrywkowego Zakładu Górniczego Sobolów - Zalesie, poprzez uzyskanie oceny stanu technicznego koparki w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru oraz określenia przyczyn tego pożaru.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie. 

do góry