04 05 2022

W dniu 4.05.2022 r. o godz. 2255 pracownik obsługujący napęd przenośnika typu Pioma 1200, zabudowany na skrzyżowaniu pochylni B z pochylnią transportową II, poinformował dyspozytora ruchu o zadymieniu odcinka pochylni B. z zagrożonego rejonu wycofano 22 pracowników. W wyrobisku wyłączone zostało napięcie elektryczne oraz rozpoczęto grawitacyjne podawanie wody po spągu. Po spenetrowaniu pochylni taśmowej B przez zastęp ratowniczy w aparatach regeneracyjnych, w dniu 5.05.2022 r. około godziny 140 dyspozytor otrzymał informację o usunięciu zagrożenia. W związku ze zdarzeniem nie prowadzono akcji ratowniczej.

do góry