04 10 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                  

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

 Katowice, dnia  11   października 2018 r.

INFORMACJA Nr 70/2018/EW 

w sprawie wypadku – poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 04.10.2018r., około godziny 2340 w PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w Bieruniu,  któremu uległ górnik oddziału GRP5-P, lat 37, pracujący w górnictwie 10 lat.

Wypadek miał miejsce w chodniku 90112 w pokładzie 209, na poziomie 650m, w którym oddział górniczy robót przygotowawczych GRP5-P prowadził prace związane z montażem kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w. Wyrobisko, którego wysokość w miejscu montażu kombajnu wynosiła 3,4m, a szerokość 5,32m wykonano w obudowie typu ŁPP10. Do dnia 04.10.2018r. skręcono ramę kombajnu z mechanizmem jazdy i napinania gąsienicy. Instalację elektryczną dla potrzeb montażu kombajnu wykonano od stacji transformatorowej typu IT3Sd-400/6, wyposażonej w centralne zabezpieczenie upływowe typu CZU-05, do wyłącznika stycznikowego typu WSN-100P/1.

W dniu 04.10.2018r. na zmianie „C” rozpoczynającej się od godziny 1800, sztygar zmianowy oddziału górniczego GRP5-P skierował do prac w rejon chodnika badawczego 90112 pięciu pracowników, w celu kontynuowania montażu kombajnu. Sztygar zmianowy oddziału elektrycznego MEUD3-P skierował w ten rejon elektromontera, któremu polecił zasilić napięciem 500V - z wyłącznika stycznikowego typu WSN-100P/1 - urządzenie sterownicze skonstruowane w kopalni, a z niego jeden silnik gąsienicy kombajnu chodnikowego. Urządzenie sterownicze, wyposażone w cztery styczniki i bezpieczniki mocy 3x16A, wykonane było z blachy stalowej (o wymiarach: około 295mm szerokości, 700mm wysokości i 200mm głębokości) i składało się z dwóch komór zamkniętych pokrywami czołowymi. Na dolnej pokrywie czołowej zabudowano cztery przyciski sterownicze. Około godziny 2340, górnik nacisnął jeden z przycisków sterowniczych, po czym wewnątrz dolnej komory, będącego pod napięciem 500V urządzenia, nastąpiło zwarcie, a powstały łuk elektryczny wydostał się na zewnątrz poprzez nieszczelną pokrywę czołową i spowodował poparzenie górnika.

Poszkodowanemu niezwłocznie udzielono pierwszej pomocy. Pracownik o własnych siłach dotarł pod szyb, a następnie wyjechał na powierzchnię. W punkcie opatrunkowym lekarz zakładowy wystawił wstępną opinię: poparzenie ręki lewej. Pracownika przewieziono do Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.

 Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku poparzenia lewej ręki górnika był łuk elektryczny, powstały na skutek zwarcia zaistniałego wewnątrz urządzenia elektrycznego, będącego pod napięciem 500V.

 

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
w Katowicach:

 1. Wstrzymał eksploatację instalacji elektrycznej zasilonej ze stacji transformatorowej typu IT3Sd-400/6, nr kopalniany 62, zabudowanej w chodniku transportowym I – 1491, wykorzystanej dla montażu kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w o numerze kopalnianym 5a w chodniku 90112, pokład 209, poziom 650m oraz określił następujące warunki wznowienia eksploatacji tej instalacji:

  1. Doprowadzić do sprawności działanie centralnego zabezpieczenia upływowego typu
    CZU-05, zabudowanego w stacji transfomatorowej typu IT3Sd-400/6, nr kopalniany 62.
  2. Dokonać doboru maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w wyrobisku, do parametrów elektrycznych w miejscu ich zainstalowania, spełniających wymagania dotyczące oceny zgodności dla urządzeń przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej oraz odpowiednio dobranych do warunków geologiczno-górniczych i środowiskowych, w celu braku stwarzania zagrożenia dla przebywających w tym wyrobisku pracowników. 
  3. Opracować niezbędną dokumentację techniczno-ruchową w zakresie doboru nastaw zabezpieczeń elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, obejmującą niezbędne urządzenia dla potrzeb montażu kombajnu chodnikowego.
  4. Przed wznowieniem eksploatacji instalacji elektrycznej zasilonej ze stacji transformatorowej typu IT3Sd-400/6, nr kopalniany 62, zabudowanej w chodniku transportowym I – 1491, wykorzystanej dla montażu kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w o numerze kopalnianym 5a w chodniku 90112, przeprowadzić komisyjny odbiór techniczny przez komisję wyznaczoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego i otrzymać stosowne zezwolenie na oddanie do ruchu.

2. Nakazał bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego wypadku.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry