05 01 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                               

Katowice, dnia 9 stycznia 2019 r

INFORMACJA Nr 1/2019śm./EW 

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 5.01.2019 r., około godziny 1115, w PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w Bieruniu, któremu uległ górnik oddziału robót przygotowawczych GRP-1P, lat 33, pracujący w górnictwie 6 lat.

 Wypadek zaistniał w przecince – 1233 drążonej przy użyciu kombajnu chodnikowego typu R-130 w niemetanowym i nieskłonnym do tąpań pokładzie 207. Wyrobisko o wysokości 4,3 m, szerokości 5,6 m i nachyleniu 0o wykonywano w obudowie typu ŁPP10/V32/A - I stopień podwyższenia, w rozstawie co 0,75 m z opinką z siatek stalowych zaczepowych. Do dnia 5.01.2019 r. wykonano 8,5 m wyrobiska. W dniu 5.01.2019 r. na zmianie rannej, rozpoczynającej się o godzinie 600, w rejon przecinki – 1233 sztygar oddziałowy oddziału robót przygotowawczych GRP-1P, skierował 13 pracowników, w tym pięcioosobową brygadę do drążenia wyrobiska. Po urobieniu calizny, około godziny 1115, w trakcie wykonywania obudowy ostatecznej, z czoła przodka odspoiły się bryły węgla, które najprawdopodobniej uderzyły górnika stojącego na podeście roboczym kombajnu, usytuowanego na wysokości około 2,0 m od spągu. W wyniku utraty równowagi górnik spadł na  spąg wyrobiska i doznał urazu: głowy, klatki piersiowej i brzucha, rany tłuczonej okolicy ciemieniowej prawej, okolicy skroniowej prawej, czołowej i prawego łuku brwiowego. Pracownicy zatrudnieni w przodku udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu i wytransportowali go na noszach poza rejon prowadzonych prac, skąd został przewieziony wozem sanitarnym pod szyb nr I i wydany na powierzchnię do przyszybowego punktu opatrunkowego. Po udzieleniu pomocy medycznej przez lekarza zakładowego, poszkodowany w stanie ogólnym ciężkim został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Świętej Barbary w Sosnowcu - Centrum Urazowego. W trakcie wykonywanych czynności ratowniczych w szpitalu, o godzinie 1435 pracownik zmarł.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku był upadek na spąg wyrobiska, górnika stojącego na podeście roboczym kombajnu chodnikowego, w wyniku utraty równowagi, na skutek uderzenia bryłami węgla odspojonymi z czoła przodka.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej dalszego drążenia przecinki – 1233 w pokładzie 207, do czasu zabezpieczenia czoła przodka i wykonania obudowy ostatecznej zgodnie z ustaleniami projektu technicznego, zabudowania brakujących rozpór stabilizujących odrzwia obudowy i wypełnienie pustek nad obudową chodnikową.
  2. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji podestu roboczego kombajnu chodnikowego typu R-130 w przecince - 1233 w pokładzie 207, do czasu jego doprowadzenia do stanu zgodnego z instrukcją obsługi tego kombajnu, opracowanej przez firmę FAMUR S.A.
  3. Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
  4. Przeszkolić pracowników zakładu górniczego zatrudnianych w przodkach wyrobisk  korytarzowych drążonych z wykorzystaniem kombajnu chodnikowego, w zakresie prawidłowej zabudowy podestu roboczego kombajnu, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego sposobu montażu barierek ochronnych, przy współudziale osób szkolących, reprezentujących producenta kombajnu.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry