05.06.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 11.06.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 35/2008/EW

o pożarze urządzenia ADPM, który miała miejsce w dniu 5.06.2008 r około godz. 11,45 na odwiercie Radzoszyn - 2, Kopalnia Ropy Naftowej Kije należącej do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział w Zielonej Górze.

W dniu 5.06.08 r. prowadzono proces płukania odwiertu Radoszyn-2 stabilizowaną ropą naftową podgrzaną do 70oC przy ciśnieniu ok. 9 MPa za pomocą urządzenia ADPM. Płukanie odwiertu prowadzono poprzez głowicę zabiegową zamontowaną na głowicy eksploatacyjnej Zabieg miał na celu rozpuszczenie osadów parafinowych nagromadzonych w rurach eksploatacyjnych wyposażenia wgłębnego odwiertu.

Agregat pompowy z nagrzewnicą ADPM, należący do Poszukiwań Naftowych „DIAMENT" Sp. z o.o. w Zielonej Górze, jest urządzeniem produkcji rosyjskiej przeznaczonym do płukania, udrażniania odwiertu lub przetłaczania cieczy technologicznych, wykonywania prób ciśnieniowych oraz zatłaczania cementu do odwiertu. Urządzenie zostało dopuszczone do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przez Kierownika Ruchu Zakładu.

Prace rozpoczęto ok. godz. 9,00 ustawiając urządzenie ADPM, zamontowane na samochodzie ciężarowym KRAZ, podłączając je do odwiertu za pomocą rurociągu stalowego łączonego na szybkozłącza oraz do autocystemy, ze stabilizowaną ropą naftową, za pomocą przewodów elastycznych. Urządzenie ustawiono w odległości ok. 30 m od odwiertu i autocystemy. Autocystema ustawiona była ok. 50 m od odwiertu.

Płukanie prowadziła firma obca - Poszukiwania Naftowe „DIAMENT" Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Przy pracach związanych z płukaniem otworu zatrudnionych było 9 osób w tym 4 pracowników PN „DIAMENT" Sp. z o.o. i 5 pracowników Kopalni Ropy Naftowej Kije. Proces płukania rozpoczęto ok. godz. 9,45. Około godz. 11,45 operator urządzenia ADPM zauważył płomień na podgrzewaczu ropy i zaalarmował ustnie pozostałych pracowników. Na urządzeniu uruchomiła się automatyczna instalacja do gaszenia płomienia w pogrzewaczu ropy oraz automatycznie został przerwany proces płukania.

Zaalarmowani pracownicy firmy, przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, przystąpili do gaszenia pożaru, którego nie udało się opanować. W tym czasie kierownik zmiany na odwiercie Radoszyn-2 zawiadomił o pożarze Państwową Straż Pożarną w Świebodzinie, która przybyła na miejsce pożaru ok. godz. 12,00 (po ok. 10-15 min.). Pożar został ugaszony ok. godz. 12,15. Do godz. 15,00 straż pożarna, jak również przybyła na miejsce zdarzenia policja, zabezpieczała miejsce pożaru.
W czasie pożaru odwiert nie był zagrożony.

W wyniku pożaru uległo zniszczeniu urządzenie ADPM oraz samochód KRAZ, na którym było zamontowane.

Nikt z osób obsługi urządzenia oraz pracowników kopalni nie został w wyniku pożaru poszkodowany. Kierownik kopalni w związku zaistniałym pożarem zatrzymał eksploatację odwiertu Radoszyn - 2.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było rozszczelnienie się wężownicy podgrzewacza.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu wydał decyzję nakazującą:

  1. Sprawdzenie, na własny koszt przedsiębiorcy Poszukiwania Naftowe „DIAMENT" Sp. z o.o., prawidłowości zastosowanych rozwiązań technicznych systemu podgrzewania ropy naftowej w urządzeniu ADPM celem ustalenia przyczyn zaistniałego pożaru.
  2. Z okolicznościami pożaru zapoznać załogi górnicze prowadzące eksploatację, testy produkcyjne oraz rekonstrukcje odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry