05_10_2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 10.10.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 63/2012/EW

w sprawie wypadku lekkiego, zaistniałego w dniu 5 października 2012 r., około godziny 2210 w KHW S.A. KWK „Wieczorek” w Katowicach, któremu uległ manewrowy kolei podziemnej, lat 38, pracujący w górnictwie 20 lat.

Wypadek zaistniał w przekopie kierunkowym na poziomie 630m, na drodze przewozowej kolei podziemnej, w rejonie stacji załadowczej SZ-1. Wyrobisko, o wysokości 3,35 m i szerokości 4,70 m, wykonano w obudowie typu ŁP 8/V29/A. Na spągu zabudowane były dwa tory, o szerokości 600 mm, połączone rozjazdami torowymi o numerach 12a i 12. Na torze o numerze 12a zlokalizowana była stacja załadowcza SZ-1 ładowania urobku do wozów, skąd odprawiano pociągi z urobkiem, a na torze o numerze 12 prowadzony był transport materiałów oraz elementów maszyn i urządzeń. Rejon stacji załadowczej SZ-1 był oświetlony.

W dniu 5.10.2012 r. na zmianie C, trwającej od godziny 1800, nadgórnik oddziału PPD-1 skierował dwóch pracowników: maszynistę lokomotywy i konwojenta (manewrowego) w celu prowadzenia transportu materiałów w wyrobiskach na poziomie 630 m, przy użyciu lokomotywy dołowej typu LD-20 M o numerze kopalnianym 54. Zadaniem drużyny pociągowej był transport jednostek kołowych, z elementami maszyn i urządzeń, spod szybu „Roździeński” do przekopu kierunkowego, w rejon stacji materiałowej kolejki podwieszonej z napędem własnym. W pierwszej kolejności drużyna pociągowa wykonała transport trzech jednostek kołowych, w tym platformy transportowej 120 kN typu WPT (WPT.004) z załadowanym napędem zwrotnym przenośnika zgrzebłowego typu Rybnik 850, na tor nr 12a stacji załadowczej SZ-1. Wał bębna łańcuchowego napędu wystawał poza boczną krawędź platformy, co spowodowało zmniejszenie odstępu pomiędzy tym elementem a środkami transportowymi, poruszającymi się po torze nr 12. Po wykonaniu transportu drużyna prowadziła inne prace transportowe. Około godziny 2210, w trakcie przejazdu lokomotywą w kierunku szybu „Roździeński” torem nr 12, kabina konwojenta, w której znajdował się pracownik, uderzyła o wał bębna łańcuchowego napędu zwrotnego, załadowanego na platformie transportowej, stojącej na sąsiednim torze nr 12a. W wyniku uderzenia pracownik został dociśnięty zniszczonym elementem kabiny do konstrukcji lokomotywy. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany został przetransportowany pod szyb „Roździeński”, którym został wydany na powierzchnię, a następnie przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Po przeprowadzeniu badań lekarz stwierdził: uraz wielonarządowy, złamanie żeber VII-XII po prawej, VI-XII po lewej, złamanie wyrostków poprzecznych L1-L2 po prawej, wielomiejscowe złamanie miednicy, uraz brzucha, stłuczenie płuc, określając wypadek jako lekki.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było dociśnięcie manewrowego elementem kabiny do konstrukcji lokomotywy, w wyniku uderzenia lokomotywy o wał bębna łańcuchowego napędu zwrotnego przenośnika zgrzebłowego, załadowanego na platformie transportowej, stojącej na sąsiednim torze.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

1. Nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:
a) prowadzenia ruchu kolei podziemnej w przekopie kierunkowym na poziomie 630 m, w rejonie stacji załadowczej SZ-1, po torze południowym nr 12, do czasu uzyskania odstępów, co najmniej 0,25 m, pomiędzy napędem zwrotnym przenośnika zgrzebłowego typu Rybnik 850, załadowanym na platformie transportowej 120 kN typu WPT (WPT.004) o numerze kopalnianym 10, stojącej na torze północnym nr 12a, a środkami transportowymi poruszającymi się po torze sąsiednim,
b) eksploatacji lokomotywy dołowej typu LD-20 M o numerze kopalnianym 54, do czasu wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych kabiny konwojenta oraz możliwości zablokowania przesterowanej rączki wału kierunkowego nastawnika.
2. Nakazał:
a) usunąć ze stacji załadowczej SZ-1 zlokalizowanej w przekopie kierunkowym poz. 630 m wozy inne niż wozy urobkowe,
b) niezwłocznie poinformować dyrektora OUG w Katowicach o wynikach badań technicznych lokomotywy dołowej typu LD-20 M o numerze kopalnianym 54, w tym określenia prędkości jazdy w czasie wypadku, przeprowadzonych przez specjalistyczną jednostkę, na zlecenie kopalni,
c) ponownie przeszkolić pracowników, w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu kolei podziemnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na transport ładunków wielkogabarytowych,
d) z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry