06.09.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy


Katowice, dnia 9.09.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 59/2008/EW

w sprawie zawału zaistniałego w dniu 6.09.2008 r. o godz. 310 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

Zawał zaistniał w objeździe szybu PG-I na poziomie 700 m. Objazd szybu PG-I o nachyleniu 0°, zlokalizowany w polu niemetalowym, zaliczony został do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Wyrobisko o długości 375 m wykonano na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku w obudowie typu ŁP-7-KS/KO-21 z rozstawem odrzwi 0,5 m lub 0,75 m, stabilizowanych 7 rzędami rozpór drewnianych lub stalowych. Opinkę odrzwi na łukach ociosowych stanowiły siatki zgrzewane typu zaczepowego i na stropnicach okładziny żelbetonowe. W odległości około 30 m od skrzyżowania z przekopem do pokładu 501, w miejscu odsłonięcia pokładów 509 i 510, na odcinku o długości około 30 m, przestrzeń pomiędzy odrzwiami obudowy wypełniona została betonem. W rejonie tym wyrobiskiem przecięto serię uskoków o maksymalnym zrzucie do 8,4 m.

W dniu 6.08.2009 r., na zmianie nocnej, sztygar zmianowy oddziału GPD kontrolował drogi przewozowe na poziomie 700 m. W objeździe szybu PG-I, w odległości około 57 m od przekopu do pokładu 501, zauważył złamane odrzwia obudowy i skały, które wypełniały cały przekrój wyrobiska. Sztygar powiadomił o zdarzeniu dyspozytora ruchu. Skierowany do rejonu nadsztygar górniczy stwierdził, że w objeździe do szybu PG-I, na odcinku 8,0 m nastąpił zawał skał stropowych. Zaistniały zawał nie spowodował zmniejszenia się ilości powietrza przepływającego wyrobiskiem. W związku z zaistniałym zawałem żaden z pracowników nie uległ wypadkowi.

Przyczyną zawału skał stropowych w objeździe szybu PG-I na poziomie 700 m była utrata stabilności i podporności obudowy wyrobiska.

W związku z zaistniałym zawałem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nakazał:

 1. W objeździe szybu PG-I na poziomie 700 m:
  a) wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej dojścia do odcinka wyrobiska, na którym wystąpił zawał,
  b) usuwać skutki zawału w wyrobisku, w oparciu o technologię zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, uwzględniającą m.in.:
  - wykonywanie robót przez wyspecjalizowanych pracowników,
  - stały i bezpośredni nadzór przez osoby co najmniej wyższego dozoru ruchu górniczego,
  c) ocenić stan techniczny obudowy wyrobiska i w zależności od uzyskanych wyników podjąć działania zapewniające utrzymanie jej prawidłowej stabilności i podporności, według ustaleń kierownika działu robót górniczych, zatwierdzonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
 2. Dokonać przeglądu stanu technicznego obudowy głównych wyrobisk wentylacyjnych wg harmonogramu ustalonego przez kierownika działu robót górniczych i zatwierdzonego przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry