06 10 2015

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                        

Katowice, dnia  13 października 2015r.

 

INFORMACJA Nr 54/2015/EW

 w sprawie wypadku lekkiego, urazu gałki ocznej, zaistniałego w dniu 6 października 2015r., o godzinie 1300 w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, któremu uległ ślusarz oddziału MD-1, lat 24, pracujący w górnictwie 2 lata.

 

Wypadek zaistniał w pochylni XIII, w rejonie ściany nr 544, w pokładzie 207 na poziomie 500m. Wyrobisko o wysokości około 4,5m i szerokości około 5,9m, wykonano w obudowie typu ŁPP9/V32/4/A/I˚. W pochylni zabudowany był rurociąg ciśnieniowy typu DN50 Hamacher, przeznaczony do zasilania instalacji wysokociśnieniowej ściany, zakończony czterodzielnym kolektorem rozdzielającym DN25 z zaworami odcinającymi f25. Od kolektora rozdzielającego poprowadzona była magistrala wysokociśnieniowa złożona z czterech równolegle prowadzonych odcinków przewodów f25, doprowadzonych do zespołu czterech filtrów SEEBACH 4UC, zabudowanych na konstrukcji przenośnika zgrzebłowego podścianowego. Trzy odcinki przewodów f25 stanowiły zasilanie sekcji obudowy zmechanizowanej w ścianie, a czwarty odcinek służył do zasilania  między innymi urządzenia przekładkowego SZN-WARAN.

W związku z postępem frontu eksploatacyjnego ściany, w dniu 06.10.2015r,  na zmianie A, rozpoczynającej się od godziny 530, sztygar zmianowy oddziału mechanicznego MD-1 polecił dwóm ślusarzom tego oddziału wykonanie prac związanych ze skróceniem rurociągu ciśnieniowego. Około godziny 1300, podczas przeprowadzania prób ciśnieniowych, po skróceniu rurociągu, przodowy dwuosobowego zespołu ślusarzy doznał obrażeń lewej gałki ocznej, prawdopodobnie w wyniku działania strumienia cieczy pod ciśnieniem lub uderzenia  przewodem hydraulicznym, będącym pod ciśnieniem.

Po udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowany został przetransportowany na powierzchnię, gdzie lekarz stwierdził uraz gałki ocznej lewej z wylewem krwistym do gałki. Poszkodowanego przewieziono do Szpitala nr 2 w Mysłowicach.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie ślusarza cieczą pod ciśnieniem lub przewodem hydraulicznym będącym pod ciśnieniem, podczas wykonywania prób po zakończeniu prac związanych ze skracaniem rurociągu.

 W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

  1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, w części dotyczącej eksploatacji instalacji ciśnieniowej od rurociągu DN 50  w pochylni XIII do napędu głównego przenośnika ścianowego oraz określił warunki wznowienia ruchu tej części zakładu:
  • przeprowadzić dodatkową kontrolę instalacji ciśnieniowej eksploatowanej w pochylni XIII  w aspekcie szczelności i poprawności zabudowy,
  • dokonać odbioru technicznego, a w oparciu o wyniki tego odbioru uzyskać ponowne zezwolenie kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu instalacji ciśnieniowej od końca rurociągu typu DN 50 Hamacher.
  1. Nakazał:
  • kierownikowi ruchu zakładu górniczego Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie bezzwłocznie ponownie przeszkolić ślusarzy zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego w zakresie organizacji i warunków bezpiecznego wykonywania prac przy hydraulicznych instalacjach ciśnieniowych,
  • z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry