07 01 2023

     Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                              Katowice, dnia   18  stycznia 2023 r.

INFORMACJA Nr 1s/2023/EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 7 stycznia 2023 r. około godziny 005 w zakładzie górniczym Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, w przekopie SE na poziomie 990 m w polu Stefanów, któremu uległ pracownik oddziału mechanicznego MD-1, zatrudniony w tym dniu w Korporacji Gwareckiej S.A., lat 36, pracujący w górnictwie 13 lat. 

Wypadek zaistniał w przekopie SE na poziomie 990 m w polu Stefanów, bezpośrednio przed skrzyżowaniem z przecinką 3/VIII/391. Przekop SE wykonany jest w obudowie specjalnej zamkniętej ŁPZS 13 V36 w rozstawie 0,5 m stabilizowanej rozporami dwustronnego działania, z opinką wykonaną ze stalowych siatek zaczepowych. Szerokość przekopu SE w miejscu wypadku wynosi około 5,54 m, wysokość w osi wyrobiska wynosi około 4,57 m. Przekop SE jest wyrobiskiem poziomym, natomiast przecinka 3/VIII/391 jest wyrobiskiem pochyłym o nachyleniu 12o.

W dniu 7 stycznia 2023 r. na zmianie trzeciej rozpoczynającej się o godzinie 1830 trzech pracowników Korporacji Gwareckiej zatrudnionych w oddziale mechanicznym MD-1, w tym maszynista i konwojent kolejki podwieszonej, skierowani zostali do transportu sprawnego ciągnika manewrowego do przecinki ściany 2/VI/389, a w drodze powrotnej do transportu niesprawnego ciągnika manewrowego do zajezdni. Po pobraniu z zajezdni na poziomie 990 m, lokomotywy spalinowej z połączonym z nią ciągnikiem manewrowym pracownicy przejechali do przecinki ściany 2/VI/389. Po wykonaniu dodatkowych zleconych prac w rejonie przecinki ściany 2/VI/389 i podpięciu do kolejki niesprawnego ciągnika manewrowego, rozpoczęli transport powrotny przekopem SE w stronę zajezdni. W rejonie skrzyżowania przekopu SE z przecinką 3/VIII/391 dwa zestawy transportowe kolejek podwieszanych realizowały transport w przeciwnym kierunku. Oba zestawy transportowe wjechały do przecinki 3/VIII/391. Pierwszy z tych zestawów pojechał w rejon oddziału firmy RG „Bogdanka”, natomiast drugi z zestawów transportowych wjechał do przecinki w celu ustąpienia przejazdu. W tym czasie konwojent z zespołu kolejki oczekującej na przejazd przekopem SE, udał się pod rozjazd, aby przełożyć szynę ruchomą rozjazdu w celu umożliwienia przejazdu tej kolejki przekopem SE na wprost w kierunku zajezdni. W trakcie przepinania szyny, z niewyjaśnionych przyczyn nastąpił zjazd zestawu transportowego kolejki podwieszonej z lokomotywą podwieszoną, znajdującego się w przecince 3/VIII/391 (pochylni) do przekopu SE, na skutek czego została zerwana blokada toru otwartego rozjazdu. Po zerwaniu blokady, z rozjazdu spadł wózek hamulcowy i zespół wzajemnie ze sobą sprzężonych wózków nośnych do których podwieszone były dwa kontenery. Pierwszy ze spadających kontenerów przygniótł konwojenta dociskając go do spągu i szyny kopalnianej kolei podziemnej. Pracownik obsługi przenośnika taśmowego zabudowanego na skrzyżowaniu przecinki 3/VIII/391 z przekopem SE, poinformował telefonicznie dyspozytora ruchu o wypadku oraz wywołał osobę dozoru oddziału przygotowawczego GRP-2, która w pierwszym etapie prowadziła akcję ratowniczą. Po uwolnieniu poszkodowanego, przybyły na miejsce zastęp ratowniczy przystąpił do jego reanimacji. Przybyły na miejsce wypadku lekarz o godzinie 040 stwierdził zgon poszkodowanego.

Bezpośrednią przyczyną wypadku śmiertelnego było niekontrolowane stoczenie się zestawu transportowego kolejki podwieszanej z nachylonego odcinka toru, w wyniku którego doszło do zerwania blokady toru otwartego rozjazdu, zjechania części zestawu transportowego z trasy kolejki podwieszonej i przygniecenia pracownika.

W związku z zaistniałym wypadkiem śmiertelnym Dyrektor OUG w Lublinie w drodze decyzji wstrzymał ruch zakładu górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance w części:

 1. Dotyczącej użytkowania trasy kolejki podwieszonej z napędem własnym na poziomie 990 m w przecince 3/VIII/391 oraz w przekopie SE na odcinku co najmniej 100 m. tj. po 50 m od skrzyżowania z przecinką 3/VIII/391, do czasu:
  • wymiany rozjazdu trasy kolejki podwieszonej z napędem własnym wraz z szynami dołączanymi zabudowanego w przekopie SE na poziomie 990 m umożliwiającego wjazd pociągów do przecinki 3/VIII/391 część północna w stosunku do przekopu SE,
  • wymiany zaczepów zawiesi na których podwieszony był uszkodzony rozjazd i szyny łukowe z przekopu SE do przecinki 3/VIII/391 część północna oraz inne w tym rejonie, co do których stanu technicznego wystąpią wątpliwości podczas dokonywania czynności odbioru technicznego,
  • dokonania rewizji stanu technicznego (kontrola nadzwyczajna wg procedury dla kontroli kwartalnej) trasy kolejki podwieszonej w przecince 3/VIII/391 oraz w przekopie SE na odcinku co najmniej 100 m. tj. po 50 m od skrzyżowania z przecinką 3/VIII/391, a następnie usunięcie stwierdzonych uszkodzeń i usterek trasy,
  • uzyskanie ponownego zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu układu transportowego kolejki podwieszonej z napędem własnym na poziomie 990 m do przewozu osób po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania nadzwyczajnego przeprowadzonego przez rzeczoznawcę.
 2. Dotyczącej użytkowania zestawu transportowego kolejki podwieszonej z lokomotywą podwieszoną typu BIZON 120-4M1 o nr fabrycznym B652 i kopalnianym 15, do czasu:
  • uzyskania ponownego zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu zestawu transportowego do przewozu materiałów po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania przeprowadzonego przez rzeczoznawcę,
  • uzyskania ponownego zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu lokomotywy podwieszonej typu BIZON 120-4M1 o nr fabrycznym B652 i kopalnianym 15 w zakresie użytkowania jej w kolejkach podwieszonych do przewozu osób po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania przeprowadzonego przez rzeczoznawcę,
  • dokonania wymiany wózków hamulcowych w zestawie transportowym na inne spełniające wymagania odpowiednich przepisów w tym zakresie,
  • wycofania z ruchu wózków hamulcowych eksploatowanych w zestawie transportowym w związku z niebezpiecznym zdarzeniem związanym z jego eksploatacją do czas uzyskania pozytywnej oceny po przeprowadzeniu prób stanowiskowych przez jednostki upoważnione do prowadzenia takich prób. Dotyczy to wózków hamulcowych WHR-1 o nr fabrycznych 2158 i 2146.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Lublinie.

do góry