07 06 2024

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                  Katowice, dnia  14 czerwca 2024 r.

INFORMACJA Nr 24/2024/EW

w sprawie zawału zaistniałego w dniu 7 czerwca 2024 r., w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek Ruch Murcki - Staszic w Katowicach.

Zawał zaistniał w Pochylni F-03 na poziomie 720 m, na odcinku o długości około 13,5 m. Pochylnia F-03 na poziomie 720 m, objęta została granicami pola IV kategorii zagrożenia metanowego i zaliczona między innymi do klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. 

Wyrobisko o długości około 1164 m i nachyleniu do 9°, wydrążone w latach 2010-2011, pomiędzy Pochylnią T-02 i Pochylnią B-20 na poziomie 720 m, wykonane zostało w obudowie typu ŁP12/V29/4/A, w rozstawie co 0,8 m, stabilizowanej rozporami stalowymi dwustronnego działania, z opinką stropu i ociosów z siatek stalowych łańcuchowo-węzłowych. W stropie Pochylni F-03 zalegało około 1,0 m węgla pokładu 404/2, 5,5 m iłowca, 1,7 m węgla pokładu 404/1 oraz 15,5 m iłowca. 

Pochylnia F-03 stanowiła drogę odprowadzania powietrza do podsieci szybu wentylacyjnego Zygmunt, z rejonów prowadzonych robót górniczych w pokładzie 501 w polu „C” oraz w pokładzie 510 w polu „S”. 

W związku z pogorszonym stanem obudowy Pochylni F-03 na poziomie 720 m, na odcinku o długości około 502 m, pod istniejącą obudową zabudowano odrzwia typu ŁP10/V32/4/A stawiane co 0,8 m. W dniu 7 czerwca 2024 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 400, nadsztygar wentylacji, kontrolował wyrobiska, w tym Pochylnię F-03 na poziomie 720 m. Około godziny 605 stwierdził, że w Pochylni F-03 na poziomie 720 m, na odcinku 13,5 m zlokalizowanym około 1 m na wchód od miejsca zabudowy dodatkowych odrzwi obudowy typu ŁP10/V32/4/A, wystąpił zawał skał stropowych. Nad gruzowiskiem skalnym, które wypełniło cały przekrój wyrobiska, powstała pustka sięgająca na wysokość do 9,0 m. W wyrobisku zachowany został przepływ powietrza. O zdarzeniu nadsztygar wentylacji powiadomił dyspozytora ruchu zakładu górniczego. Dojście do miejsca zawału zostało zabezpieczone. Do godziny 605 kopalniana stacja geofizyki górniczej nie zarejestrowała wstrząsów górotworu w rejonie Pochylni F-03 na poziomie 720 m. W związku z zawałem żaden z pracowników nie zgłosił wypadku, nie było konieczności wycofywania załogi i nie prowadzono akcji.

Według wstępnych ustaleń przyczyną zawału było grawitacyjne przemieszczenie się skał stropowych do wyrobiska, w wyniku utraty stabilności i podporności obudowy.

W związku z zaistniałym zawałem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał między innymi:

  • wstrzymać ruch załogi w Pochylni F-03, na poziomie 720 m, na odcinku od skrzyżowania z Pochylnią 1-F badawczą do skrzyżowania z Pochylnią 1-F bis badawczą, do czasu:
    • usunięcia skutków zawału zaistniałego na odcinku Pochylni F-03 od 893 m do 906,5 m,
    • wzmocnienia lub wymiany obudowy na odcinku około 6 m w kierunku na wschód i 1 m w kierunku na zachód, od miejsca zawału.
  • prace związane z usuwaniem skutków zawału, prowadzić na podstawie dokumentacji prowadzenia robót uwzględniającej ich realizację w warunkach zagrożeń współistniejących zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w oparciu o opinię kopalnianego zespołu ds. obudowy,
  • prowadzić na bieżąco ewidencję odzyskanych elementów obudowy oraz elementów stabilizujących i wzmacniających obudowę z odcinka objętego skutkami zawału w Pochylni F-03,
  • odzyskane z gruzowiska elementy obudowy, stabilizacji i wzmocnienia, niezwłocznie zabezpieczyć do czasu przeprowadzenia ich oględzin i badań, w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • z okolicznościami zaistniałego zdarzenia zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG Katowicach.

do góry