08 02 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
                 Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                              Katowice, dnia  17 sierpnia 2023 r.


INFORMACJA Nr 9/2023/EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 8 lutego 2023 r. około godziny 1008 w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia Granitu „Żbik”, ruch Kopalnia „Żbik I”, należącym do przedsiębiorcy Granit Strzegom S.A. ze Strzegomia, powiat Świdnica, województwo dolnośląskie, któremu uległ maszynista wiertniczy.


Wypadek zaistniał w południowej części wyrobiska wgłębnego Kopalni Granitu „Żbik” - Ruch Kopalnia „Żbik I” na poziomie +207 m n.p.m, w ciągu trasy zejścia do wyrobiska schodami drewnianymi z poziomu +215 m na poziom +181 m.

Eksploatacja złoża granitu w ruchu Kopalni Żbik I prowadzona jest w południowej części wyrobiska systemem ścianowym na bloki. Ławy granitowe oddzielane były od calizny za pomocą robót strzałowych po wcześniejszym wykonaniu pionowych wcinek palnikiem termicznym lub przy użyciu wiertnicy - szczeliniarki. Z ław wydzielane były bloki i bryły skalne o odpowiednich gabarytach i kształtach za pomocą klinów trójdzielnych. Urobiony materiał skalny transportowany był z wyrobiska za pomocą żurawia Derrick lub wywożony ładowarką kołową wyposażoną w widły do transportu brył skalnych. Po stronie północnej wyrobiska zlokalizowana była tymczasowa droga technologiczna przeznaczona dla ruchu sprzętu oraz transportu urobku z wyrobiska, w tym do podwożenia bloków skalnych na stanowiska odbioru przez żuraw Derrick. W części południowej wyrobiska znajdowały się ubite drogi wewnątrzzakładowe, prowadzące od strony zaplecza socjalnego do krawędzi południowo   zachodniej wyrobiska, skąd do wyrobiska zabudowane było dziewięć ciągów schodów drewnianych. Ciągi schodów zabudowane były na naturalnych półkach skalnych, które jednocześnie stanowiły spoczniki. Każdy z biegów schodowych stanowił odrębny, zakotwiczony do podłoża skalnego element, wyposażony w obustronne, balustrady z poręczami. Stopnice schodów na całej długości były poprzecznie ryflowane. Spoczniki międzybiegowe całego ciągu schodowego miały naturalną skalną powierzchnię oraz były zabezpieczone przez stalowe obarierowanie.

W dniu 8 lutego 2023 r. na zmianie I, trwającej od godziny 700 do godziny 1400, osoba dozoru górniczego na podziale prac wyznaczyła między innymi maszynistę wiertniczego do wiercenia otworów strzałowych na przodku F2 P1 zlokalizowanym na poziomie +170 m. Prace te były wykonywane do przerwy śniadaniowej, w trakcie której w wyrobisku przeprowadzono odpalanie przodków. Po zakończeniu robót strzałowych, maszynista wiertniczy oraz jego współpracownik zakończyli przerwę śniadaniową i udali się w kierunku miejsc pracy w wyrobisku. Po dojściu do krawędzi wyrobiska, pracownicy weszli na schody prowadzące do wyrobiska. Maszynista wiertniczy przemieszczał się pierwszy, a za nim współpracownik. Około godziny 1008, w trakcie zejścia drugim biegiem schodowym, nachylonym pod kątem około 52o, składającym się z 18 stopni o wysokości 0,27 m i szerokości biegu około 0,9 m, współpracownik prawdopodobnie utracił równowagę i potrącił schodzącego przed nim maszynistę wiertniczego, który w niekontrolowany sposób spadł z około 1/3 długości biegu schodów na skalny spocznik międzybiegowy, uderzył prawą stroną głowy o podłoże skalne i stracił przytomność. Na miejsce zdarzenia przybyła osoba dozoru górniczego, zawiadomiona telefonicznie przez współpracownika. Po chwili poszkodowany odzyskał świadomość. U poszkodowanego zaobserwowano ranę ciętą głowy. Poszkodowany z pomocą współpracowników został wyprowadzony na powierzchnię terenu i do wezwanej karetki pogotowia ratunkowego. O godzinie 1100 powiadomiono Dyrektora OUG we Wrocławiu o wypadku indywidualnym powodującym czasową niezdolność do pracy. W dniu 20 lutego 2023 r. pracownicy OUG we Wrocławiu przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, po uzyskaniu informacji, że pracownik nadal przebywa w Szpitalu. W dniu 3 marca 2023 r. kierownik ruchu zakładu górniczego, po informacji uzyskanej od rodziny, że pracownik będzie wymagał dożywotniej rehabilitacji bez możliwości powrotu do pracy, zgłosił kwalifikację wypadku z dnia 8 lutego 2023 r. jako wypadek ciężki. W dniu 18.03.2023 r. kierownik ruchu zakładu górniczego poinformował telefonicznie Dyrektora OUG we Wrocławiu o zgonie poszkodowanego w dniu 17.03.2023 r. 

Przyczyną wypadku śmiertelnego maszynisty wiertniczego było potrącenie, przez współpracownika i upadek ze schodów na granitowy spocznik międzyschodowy.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał przedsiębiorcy Granit Strzegom w zakładzie górniczym Kopalnia Granitu „Żbik” - ruch Kopalnia „Żbik I”:- ustalić przez kierownika ruchu zakładu górniczego zasady bezpiecznego zejścia do wyrobiska i wyjścia z wyrobiska przy południowo-zachodniej granicy zakładu górniczego dla ruchu pieszego, ze szczególnym uwzględnieniem jednoczesnego poruszania się po jednym biegu schodowym wielu pracowników,- uzupełnić obowiązujący w zakładzie górniczym regulaminu ruchu o zagadnienia poruszania się pieszych po zakładzie górniczym,- przeszkolić załogę zakładu górniczego z zasad bezpiecznego poruszania się pieszych po zakładzie górniczym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego sposobu poruszania się po ciągach schodowych w wyrobisku wgłębnym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry