08 04 2023

   Wyższy Urząd Górniczy
           Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 8 sierpnia 2023 r.

INFORMACJA Nr 15/2023/EW

w sprawie wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy, zaistniałego w dniu 8 kwietnia 2023 r. o godzinie 435 w Polskiej Grupie Górniczej S. A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba w Rudzie Śląskiej, któremu uległ pracownik oddziału JMR-H.

Wypadek zaistniał w wieży basztowej szybu „Grunwald III”.

Szybowa wieża wyciągowa basztowa szybu „Grunwald III” wykonana została w konstrukcji stalowej słupowo - ryglowej, usztywnionej stropami stalowymi i stężeniami kratowymi. Stropy wieży basztowej wykonano z blach na belkach stalowych, a ściany osłonowe oraz dach z blach fałdowych. Komunikację w wieży zapewniały 2 klatki schodowe oraz dźwig osobowy. Wieża szybowa wyposażona była w górniczy wyciąg szybowy z naczyniami skipowymi. Na poziomie +11,7 m wieży, pokrytą warstwą betonu posadzkę wykonano z blach stalowych, opartych na belkach i podciągach ze stalowych profili walcowanych. Na tym poziomie zabudowany był między innymi przenośnik taśmowy stalowo członowy nr 03 odbierający urobek ze skipów górniczego wyciągu szybowego szybu „Grunwald III”.

W dniu 7 kwietnia 2023 r. na zmianie C rozpoczynającej się o godzinie 2200, sztygar oddziału JMR-H skierował 2 pracowników do utrzymania ruchu obiektów technicznych sortowni III. W dniu 8 kwietnia 2023 r. około godziny 405, sztygar polecił tym pracownikom wykonanie prac konserwacyjnych na poziomie +11,7 m przy przenośniku nr 03. O godzinie 435 podczas dojścia do miejsca wykonywanych prac na poziomie +11,7 m pod jednym z pracowników załamał się fragment posadzki i spadł on na zrąb szybu poziom +0,0.

O zaistniałym wypadku powiadomiono dyspozytora kopalni, który w miejsce zdarzenia skierował lekarza. Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy został on przewieziony do szpitala.

Przyczyną wypadku był upadek pracownika z wysokości +11,7 m, na skutek załamania się fragmentu skorodowanego stropu poziomu +11,7 m wieży basztowej szybu „Grunwald III”. Przyczyna ta była następstwem braku skutecznej kontroli stanu technicznego konstrukcji stropu poziomu +11,7 m.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje:

  1. Wstrzymującą ruch zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w Rudzie Śląskiej, w części dotyczącej wykonywania prac w budynku wieży basztowej szybu „Grunwald” III na poziomie +11,7 m z wyjątkiem robót niezbędnych dla zapewnienia bezpiecznej naprawy blach podestowych przy stacji zwrotnej przenośnika stalowo członowego nr 03 odbierającego bezpośrednio urobek z naczynia skipowego tego szybu. 
  2. Nakazującą zabezpieczyć miejsce zaistniałego wypadku przed dostępem osób, których przebywanie w tym miejscu może stanowić dla nich zagrożenie zdrowia i życia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry