09 06 2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 18 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Nr 21/2022/EW

w sprawie wypadku zbiorowego poparzenia łukiem elektrycznym (2 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), zaistniałego w dniu 9 czerwca 2022 r. o godzinie 837 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic w Katowicach.

Wypadek zaistniał w chodniku przekątnym S, w pokładzie 501, Pole S, na poziomie 900 m, w odległości 22 m od skrzyżowania z chodnikiem odstawczym a-S. 

Pokład 501 zaliczono do: IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, I i II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Chodnik przekątny S o nachyleniu 30, został wykonany w obudowie ŁP - V32/10/5,0 z rozstawem odrzwi co 0,8 m i przewietrzany był przepływowym prądem powietrza.

W dniu 9 czerwca 2022 r. zaplanowano, między innymi przebudowę stacji transformatorowej typu IT3Sb 630 kVA 6/1 nr kopalniany 639, w chodniku odstawczym a-S. Stacja ta zasilona była kablem elektroenergetycznym 6 kV 3x120 mm2 z pola nr 21 typu MultiCell-G w rozdzielni 6 kV Ro-901, obsługiwanej przez oddział elektryczny MESW. Kabel ten prowadzony był między innymi w chodniku przekątnym S i chodniku odstawczym a-S.

Osoba dozoru ruchu oddziału elektrycznego MEUD-2 wystawiła pisemne polecenie wykonania pracy o nr 342, zgodnie z którym stację transformatorową należało odłączyć spod napięcia, przetransportować w chodniku odstawczym a-S o około 100 m na południe i ponownie podłączyć pod napięcie. W tym celu niezbędna była przebudowa odcinka sieci 6 kV, z chodnika przekątnego S do pochylni IVa/501/S i chodnika odstawczego a-S, w miejsce nowej zabudowy stacji transformatorowej nr kopalniany 639.

W tym dniu na zmianie rannej, rozpoczynającej się od godziny 600, elektromonter oddziału elektrycznego MEUD-2 z elektromonterem oddziału elektrycznego MESW, zgodnie z warunkami określonymi w poleceniu pisemnym nr 342, wyłączyli pole nr 21 rozdzielni 6 kV Ro-901, wytoczyli człon ruchomy pola i zamknęli uziemiacz stacjonarny, będący na wyposażeniu pola. Elektromonterzy oddziału elektrycznego MEUD-2 w chodniku odstawczym a-S w obecności sztygara zmianowego tego oddziału, odłączyli stację transformatorową typu IT3Sb 630 kVA 6/1 nr kopalniany 639 wypinając kabel zasilający i przystąpili do przebudowy sieci 6 kV. Elektromonterzy w chodniku przekątnym S, przy mufie kablowej przecięli kabel, czego nie zapisano w poleceniu nr 342. Około godziny 835 w rejonie przeciętego i niezaizolowanego końca kabla przebywało 2 elektromonterów oddziału MEUD-2 i 2 pracowników oddziału górniczego WPP. O godzinie 837 elektromonter oddziału MESW, na polecenie telefoniczne niezidentyfikowanej osoby, przy braku porozumienia z osobą dozoru ruchu elektrycznego nadzorującą między innymi prace elektromonterów w chodniku odstawczym a-S, załączył pole nr 21 w rozdzielni 6 kV Ro-901. Spowodowało to zwarcie i powstanie łuku elektrycznego w chodniku odstawczym a-S, w miejscu przecięcia kabla, który poparzył elektromontera i górnika.

Poszkodowani pracownicy o własnych siłach z pomocą innych pracowników przeszli pod szyb II na poziomie 720 m i wyjechali na powierzchnię. W przyszybowym punkcie opatrunkowym zostali przebadani przez lekarza, który w opinii zapisał: dwa poparzenia łukiem elektrycznym z przewidywanym czasem leczenia 21 dni. Poszkodowani elektromonter i pracownik oddziału górniczego WPP zostali przetransportowani do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 

W związku z zaistniałym zdarzeniem nie prowadzono akcji ratowniczej.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było poparzenie elektromontera i górnika łukiem elektrycznym, powstałym w wyniku zwarcia w miejscu przecięcia kabla elektroenergetycznego 6 kV. 

Do zaistnienia wypadku przyczyniło się załączenie przez elektromontera pola w rozdzielni 6 kV Ro-901.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał między innymi:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pola rozdzielczego nr 21 typu MultiCell-G rozdzielni 6 kV Ro-901, zabudowanego w wyrobisku pomiędzy przecinką kamienną S, a Przekopem II do pola S na poziomie 900 m wraz z instalacją zasilaną z tego pola oraz stacji typu IT3Sb 630 kVA 6/1 nr kopalniany 639, do czasu:
    • dokonania przez specjalistyczną jednostkę badawczą odczytu zdarzeń zarejestrowanych w pamięci sterownika polowego typu multiMUZ-3 zabudowanego w polu rozdzielczym nr 21 rozdzielni 6 kV Ro-901 w dniu zaistnienia wypadku oraz sprawdzenia poprawności nastaw tego przekaźnika wynikających z obowiązującej dokumentacji,
    • wykonania, przed oddaniem do ruchu instalacji zasilanej z pola rozdzielczego nr 21 rozdzielni 6 kV Ro-901, pomiarów rezystancji izolacji instalacji oraz pomiarów rezystancji uziemienia systemu uziemiających przewodów ochronnych,
    • uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu stacji transformatorowej typu IT3Sb 630 kVA 6/1 nr kopalniany 639 w miejscu nowej jej zabudowy.
  2. Zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry