10_02_2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 31 maja 2022 r.

INFORMACJA Nr 5/2022/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (sześć wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy), zaistniałego w dniu 10 lutego 2022 r., o godzinie 1917, w PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit ruch Ziemowit w Lędzinach.

Wypadek zaistniał w Przekopie E-I, na poziomie 500m, w rejonie skrzyżowania z Chodnikiem łączącym E1-C1 dla obiegu grambów poz. 500m. Przekop E-1 wykonany został w obudowie typu ŁP10/V25/3, w rozstawie co 0,75m, a skrzyżowanie wyrobisk, o wysokości 3,35m, wykonano w obudowie rurowej ze stropem zasadniczym z dwuteowników stalowych (H=400mm, S=150mm) i szyn stalowych S49, w rozstawie co 0,5m. W przekopie E-1, realizowano transport koleją podziemną po dwóch torach o prześwicie 600mm. Tor południowy połączony był, rozjazdem o numerze ZW-4, z torem zabudowanym w Chodniku łączącym E1-C1 dla obiegu grambów poz. 500m.

W dniu 10.02.2022 r., około godzinie 1905, maszynista kolei podziemnej rozpoczął przewóz załogi (24 pracowników), ze stacji osobowej SO/P-1/1, zlokalizowanej w rejonie P-1, do przyszybowej stacji osobowej SOG-1, pociągiem osobowym, składającym się z lokomotywy typu Ld21/2 i dziewięciu wozów osobowych. O godzinie 1917, w trakcie przejazdu pociągu osobowego przez rozjazd torowy nr ZW-4, nastąpiło wykolejenie czterech wagonów osobowych. Trzy wagony kolejno uderzyły w obudowę (słup rurowy) skrzyżowania Przekopu E-1 z Chodnikiem łączącym E1-C1 dla obiegu grambów poz. 500m. Jeden wagon uległ przewróceniu na boczną burtę. Maszynista zatrzymał lokomotywę. W wyniku zdarzenia sześciu pracowników doznało obrażeń.
Po udzieleniu pierwszej pomocy przez pozostałych pracowników, poszkodowani o własnych siłach przeszli na podszybie szyb nr I, na poziomie 500m, skąd zostali wydani na powierzchnię, a następnie przewiezieni do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. Po wykonaniu badań pracownicy zostali wypisani do domu i skierowani do dalszego leczenia w rejonowych ośrodkach zdrowia. 

Przyczyną wypadku zbiorowego był przejazd pociągu osobowego z nadmierną prędkością (niesprawny prędkościomierz) przez niesprawny technicznie rozjazd torowy, w którym iglica prosta nie przylegała do szyny oporowej łukowej, w wyniku czego doszło do wykolejenia pociągu. 

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, wstrzymał ruch urządzeń:

  1. rozjazdu numer ZW-4 w Przekopie E-1;
  2. lokomotywy typu LD21/2, która nie posiadała sprawnego prędkościomierza (tachometru);
  3. czterech wagonów osobowych kolei podziemnej, które uległy szkodzeniu;

oraz nakazał:

  • przeprowadzić dodatkowy przegląd technicznych pozostałych pięciu wagonów osobowych;
  • przeprowadzić dodatkowe, profilaktyczne szkolenie pracowników oddziału GP-1Z, w zakresie bezpiecznego prowadzenia transportu załogi pociągami osobowymi;
  • zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry