10.03.2014.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 17.03.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 11/2014/EW

w sprawie wypadku, zaistniałego w dniu 10.03.2014 r. o godz. 1700 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, któremu uległ operator koparek wielonaczyniowych i zwałowarek, lat 40, pracujący w górnictwie 18 lat.

Wypadek miał miejsce na zwałowarce A2RSB 15400 o symbolu ruchowym Z-98 usytuowanej w centralnej części III poziomu zwałowiska zewnętrznego pola Szczerców, w rejonie dolnej taśmy przenośnika T-3 – podczas wybijania zawleczki sworznia krążnika zestawu dociskowego tej taśmy.

W dniu 10.03.2014 r. sześcioosobowa załoga zwałowarki Z-98 rozpoczęła pracę na zmianie II. Przodowy zwałowarki skierował trzech pracowników (operatorów koparek wielonaczyniowych i zwałowarek) do prac przy wymianie krążników zestawu sterującego i zestawu dociskowego dolnej taśmy przenośnika taśmowego T-3 wyznaczając jednego z nich na przodowego zespołu. Wszyscy pracownicy wyposażeni byli w sprzęt ochrony oczu (gogle).

Zestaw dociskowy składał się z 5 krążników o średnicy 210 mm, długości 490 mm i wadze 50,9 kg każdy, usytuowanych nad dolną taśmą przenośnika taśmowego T-3 na jego całej szerokości, pomiędzy bocznymi ścianami konstrukcji przenośnika wyłożonymi gumą o grubości około 25 mm. Osie krążników mocowane były śrubami o średnicy 24 mm z nakrętkami koronkowymi zabezpieczonymi metalowymi zawleczkami. Zewnętrzne mocowania osi skrajnych krążników do konstrukcji ramy zestawu dociskowego znajdowały się w odległości 59 mm od bocznych ścian konstrukcji przenośnika.

Około godziny 1700 przodowy zespołu z założonymi na oczy goglami rozpoczął demontaż skrajnego krążnika zestawu dociskowego. Prace te przodowy wykonywał w pochyleniu – klęcząc. Rozłączenie połączenia śrubowego od strony kolejnego krążnika przebiegło bezproblemowo, natomiast przy skrajnym połączeniu wystąpił problem z wyjęciem zawleczki. Kilkakrotne próby wyciągnięcia zawleczki przy użyciu kombinerek i młotka były nieskuteczne. Z uwagi na usytuowanie tego połączenia w trudno dostępnym miejscu, przodowy zespołu odchylił gogle, i przy kolejnej próbie wybicia zawleczki młotkiem, został uderzony odpryskiem metalu w prawe oko.

Poszkodowany został przewieziony do punktu ambulatoryjnego w zakładzie górniczym, a następnie do szpitala w Bełchatowie.

Drugi pracownik samodzielnie dokończył demontaż tego krążnika i zamontował nowy krążnik, w wyniku czego nie dokonano zabezpieczenia miejsca wypadku.
Do dnia 14 marca b.r. brak jest opinii lekarskiej o rodzaju doznanego urazu i stanie zdrowia poszkodowanego. Poszkodowany zeznał, że w szpitalu wyjęto mu odprysk metalu z gałki ocznej.

Przyczyną wypadku było uderzenie poszkodowanego odpryskiem metalu w prawe oko podczas wybijania młotkiem metalowej zawleczki nakrętki koronkowej, na skutek niewłaściwego stosowania środków ochrony oczu przy pracach stwarzających zagrożenie powstania takich odprysków.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ustala stan faktyczny i przyczyny wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry