10 05 2018-2

Wyższy Urząd Górniczy

            Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                      

 Katowice, dnia 16 maja 2018 r.

INFORMACJA Nr 33/2018/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia, zaistniałego w dniu 10.05.2018 r. około godz. 1659 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach w szybie „Wacław”.

Zdarzenie zaistniało w szybie wydechowym jednoprzedziałowym „Wacław” na poziomie około 600 m. Szyb „Wacław” wyposażony jest w górniczy wyciąg szybowy i przedział drabinowy. Górniczy wyciąg szybowy posiada dwupiętrową klatkę wielkogabarytową i przeciwciężar. Wyciągiem szybowym prowadzona jest jazda ludzi pomiędzy zrębem szybu, a poziomami 465 m, 575 m i 665 m. Transport materiałów i wydobycie kamienia prowadzone jest między zrębem, a poziomami 465 m i 665 m. Prędkość jazdy dla jazdy ludzi, transportu materiałów i wydobycia wynosi 10 m/s. Obciążenie użyteczne dla jazdy ludzi wynosi 9 Mg (max 50 osób na piętrze), a obciążenie dla transportu materiałów i kamienia wynosi 9,2 Mg. W dniu 10.05.2018 r. od godziny 1630 prowadzona była jazda ludzi z poziomu zrębu szybu do poziomu 665 m. Około godziny 1659 w trakcie jazdy klatki w dół (na pierwszym piętrze znajdowało się 17 osób, a na drugim 28 osób) na głębokości około 600 m, nastąpiło podważenie drzwi drugiego piętra klatki po stronie północnej przez kantówkę drewnianą o wymiarach 77x8x8 cm, która w trakcie jazdy wysunęła się poza obrys naczynia wyciągowego. W wyniku zdarzenia zostały zerwane ograniczniki drzwi zabezpieczające przed wypadnięciem z zawiasów, wygięcie skobla zamka drzwi i ich wysunięcie z zawiasów. Po usłyszeniu odgłosów z szybu oraz wołania ludzi z pięter klatki, sygnalista szybowy z poziomu 665 m uruchomił sygnalizację alarmową i maszynista wyciągowy zatrzymał ruch górniczego wyciągu szybowego. Sygnalista i sztygar zmianowy oddziału szybowego z podszybia na poziomie 665 m udali się do miejsca zdarzenia przedziałem drabinowym (dojście około godz. 1710). Na polecenie sygnalisty pracownicy na pierwszym piętrze klatki uruchomili urządzenie łączności i sygnalizacji szybowej ECHO-P w celu komunikacji z maszynistą wyciągowym. Pracownicy znajdujący się na drugim piętrze wyciągnęli drzwi zaklinowane pomiędzy naczyniem wyciągowym, a prowadnikiem i obmurzem szybu do wewnątrz piętra klatki. Po potwierdzeniu pracowników znajdujących się na drugim piętrze klatki, że uszkodzone drzwi są zabezpieczone, przy stałym kontakcie pracowników w klatce z maszynistą wyciągowym poprzez urządzenie ECHO-P i po konsultacji z osobą dozoru wyższego, sztygar zmianowy podjął decyzję o awaryjnym opuszczeniu klatki do poziomu 665 m. Awaryjne opuszczanie załogi rozpoczęło się o godzinie 1751 z prędkością 0,4 m/s. Klatka zjechała na poziom 665 m o godzinie 1755. Po dokonaniu oględzin, drzwi drugiego piętra klatki zostały przetransportowane na warsztat szybowy, gdzie wyprostowano skobel zamka drzwi oraz wykonano nowe ograniczniki drzwi. Wyciąg szybowy uruchomiono o godzinie 2205.

Przyczyną niebezpiecznego zdarzenia było podważenie drzwi drugiego piętra klatki po stronie północnej górniczego wyciągu szybowego szybu „Wacław” przez kantówkę drewnianą o wymiarach 77x8x8 cm, która wysunęła się poza obrys naczynia wyciągowego w trakcie ruchu klatki w dół, podczas prowadzonej jazdy ludzi.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry