10.07.2013.2

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 12.07.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 34/2013/EW

w sprawie wypadku ciężkiego zaistniałego w dniu 10.07.2013 r. ok. godz. 1825 w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, kopalnia „Olkusz-Pomorzany”, któremu uległ elektromonter sieci oraz urządzeń elektrycznych i trakcyjnych pod ziemią, lat 54.

Wypadek zaistniał w zajezdni lokomotyw przy szybie Dąbrówka na poziomie +175m n.p.m. stanowiącej część składową warsztatu napraw lokomotyw kopalnianych. Wyrobisko o szerokości około 5,7 m, i wysokości około 4,4 m oświetlone było stałym światłem elektrycznym, wyposażone w dwa tory jezdne kopalnianej kolei podziemnej o prześwitach toru 900mm. Tor przy ociosie zachodnim był torem manewrowym, a tor przy ociosie wschodnim był torem remontowym wyposażonym w kanał remontowy o długości około 10 m. przykryty 10 kratami stalowymi wykonanymi z prętów średnicy 16 mm.
W dniu 10.07.2013 r. na zmianie B, sztygar zmianowy oddziału elektrycznego wyznaczył dwuosobowy zespół elektromonterów sieci oraz urządzeń elektrycznych i trakcyjnych pod ziemią do pracy związanej z przeglądem okresowym lokomotywy kopalnianej Ld-31/2 nr 17. Elektromonter wjechał do warsztatu lokomotywą Lda 20 nr 2 i pozostawił ją na torze postojowym, a następnie po podstawieniu lokomotywy nr 17 przystąpili do jej przeglądu. Około godziny 1700, elektromonter udał się do ładowni akumulatorów położonej obok warsztatu, a przodowy przystąpił do naprawy nastawnika lokomotywy kopalnianej nr 2 klęcząc przy wejściu do lokomotywy, mając ręce i tułów
w kabinie. W czasie wykonywania tych czynności, około godziny 1825, przodowy usłyszał krzyk,
i zauważył, leżącego na międzytorzu elektromontera, który skarżył się na ostry ból lewej nogi. Przodowy udzielił mu pierwszej pomocy, po czym wytransportowano poszkodowanego na powierzchnię na noszach, skąd został odwieziony karetką pogotowia do szpitala w Olkuszu, a następnie do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie bada przyczyny i okoliczności wypadku. Trwa ustalenie przyczyn wypadku.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krakowie wydał decyzję, w której wstrzymał:

  1. ruch lokomotywy kopalnianej nr 2,
  2. ruch lokomotywy kopalnianej nr 24

określając, że wznowienie ruchu może nastąpić po protokolarnym odbiorze technicznym za zezwoleniem kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry