10 08 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                    

 Katowice, dnia 18 sierpnia 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 39/2016/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu, zaistniałym w dniu 10.08.2016 r. około godziny 1315 w PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Rydułtowy” w Rydułtowach, tj. awarii agregatu sprężarkowego typu R‑2S/400C, która spowodowała zadymienie wyrobisk i wzrost stężeń CO w rejonie eksploatowanej ściany R-15 w pokładzie 713/1-2.

Agregat sprężarkowy typu R‑2S/400C, który uległ awarii, zabudowany był w drążonej upadowej odwadniającej „R” równoległej w pokładzie 713/1-2 w odległości 4 m od skrzyżowania wyrobiska z upadową odwadniającą „R” w pokładzie 713/1-2.

W miejscu zabudowy agregatu, wykorzystywanego do zasilania sprężonym powietrzem urządzeń w przodku, wyrobisko zostało wykonane w obudowie ŁP10/V32/4, o rozstawie odrzwi co 0,8 m, stabilizowanej stalowymi rozporami dwustronnego działania w ilości 12 szt. Opinkę wyrobiska stanowiła siatka zgrzewana zaczepowa. Wysokość wyrobiska wynosiła 3,9 m, a szerokość 5,25 m. Wyrobisko było drążone w warunkach: III kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego oraz I stopnia zagrożenia tąpaniami. Przewietrzane było wentylacją odrębną tłoczącą, za pomocą wentylatora typu WLE 1003B, współpracującego z lutniociągiem elastycznym ø1000. Powietrze odprowadzane było do szybu wydechowego przez rejon ściany R-15 w pokładzie 713/1-2.  Całkowita długość wyrobiska wynosiła 81 m.

Roboty prowadzone w upadowej odwadniającej „R” równoległej w pokładzie 713/1-2 były zabezpieczone urządzeniami gazometrii automatycznej, poprzez zabudowę między innymi czujnika ACO w odległości 11,5 m oraz metanomierza automatycznego w odległości 10 m od wlotu do wyrobiska. Ponadto w upadowej odwadniającej „R” w odległości 40 m od chodnika podścianowego R-15 pokładzie 713/1-2 zabudowany był kolejny czujnik ACO.

Bezpośrednio przed zdarzeniem górnik strzałowy wchodzący w skład dziesięcioosobowej załogi zatrudnionej przy robotach związanych z drążeniem upadowej, załączył agregat sprężarkowy i udał się do przodka. W trakcie wykonywania prac w przodku usłyszał odgłos podobny do wystrzału, dobiegający z rejonu wlotu do wyrobiska. Niezwłocznie udał się w tym kierunku. Na miejscu zobaczył, że z wnętrza obudowy agregatu sprężarkowego wydobywa się gęsty dym. Natychmiast wyłączył urządzenie oraz za pomocą gaśnicy proszkowej 12 kg zlikwidował źródło dymu. Zaalarmowana załoga z drążonego wyrobiska wycofała się do upadowej odwadniającej „R” w stronę „świeżego” prądu powietrza.

Z uwagi na zaobserwowany wzrost stężeń tlenku węgla na czujnikach ACO w rejonie ściany R-15 w pokładzie 713/1-2, dyspozytor kopalni poprzez urządzenia łączności głośnomówiącej polecił wycofać się zatrudnionej w rejonie ściany załodze. Maksymalne stężenie zarejestrowane przez czujniki ACO wynosiło 220 ppm, a po około 7 minutach stężenia CO na czujnikach monitorujących rejon spadły poniżej 26 ppm. Około godziny 1340, nadzorujący prowadzone w rejonie ściany roboty sztygar, powiadomił telefonicznie dyspozytora kopalni, że załoga została bezpiecznie wyprowadzona. Z rejonu wycofało się 20 pracowników. Podczas ewakuacji 16 pracowników użyło aparatów ucieczkowych typu KA-60, spośród których jeden okazał się niesprawny.

Pracownicy, którzy przebywali w strefie zadymienia, po wyjeździe na powierzchnię, zostali przebadani w punkcie opatrunkowym kopalni przez lekarza, który nie stwierdził u nich obrażeń i urazów.

W związku ze zdarzeniem, żaden z zatrudnionych nie zgłosił wypadku przy pracy służbom zakładu górniczego.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony przez KRZG o zaistniałym zdarzeniu w dniu 10.08.2016 r. o godzinie 1351.

 Prawdopodobną przyczyną awarii agregatu sprężarkowego był gwałtowny wzrost ciśnienia w jego przewodach, co spowodowało rozerwanie przyłącza zaworu zwrotnego do separatora oleju, a następnie przedostanie się do atmosfery kopalnianej dymów powstałych z utleniającego się w wysokiej temperaturze oleju.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG w Rybniku wydał następujące decyzje:

  1. W dniu 10.08.2016 r. wstrzymujące ruch zakładu górniczego PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Rydułtowy” w Rydułtowach, w częściach dotyczących:
  • eksploatacji agregatu sprężarkowego typu R-2S/400C nr fabryczny 11, zabudowanego w upadowej odwadniającej „R” równoległej w pokładzie 713/1-2. Wznowienie ruchu zakładu górniczego w przedmiotowej części uwarunkował doprowadzeniem jego stanu technicznego do zgodności z wymaganiami zawartymi w „Dokumentacji techniczno-ruchowej agregatu sprężarkowego typu R2S/400/C” oraz dokonaniem ponownego odbioru technicznego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • użytkowania 203 sztuk aparatów tlenowych ucieczkowych typu KA-60 z partii wyprodukowanej w 2011 roku, które nie były poddane w 2016 roku kontroli w Fabryce Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. Wznowienie użytkowania tych aparatów uwarunkował przeprowadzeniem ich kontroli, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego i jego pracowników.
  1. W dniu 11.08.2016 r. nakazujące PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Rydułtowy” w Rydułtowach:
  • sprawdzenie prawidłowości stosowanych rozwiązań technicznych poprzez wykonanie badań, przez specjalistyczną jednostkę, agregatu sprężarkowego typu R-2S/400C nr fabryczny 11, eksploatowanego w PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Rydułtowy” w Rydułtowach, w upadowej odwadniającej R równoległej w pokładzie 713/1-2, mające na celu ocenę jego stanu technicznego oraz prawidłowości eksploatacji,
  • sprawdzenie prawidłowości stosowanych rozwiązań technicznych poprzez wykonanie badań, przez specjalistyczną jednostkę, aparatu tlenowego ucieczkowego typu KA-60, nr fabryczny 18816, nr kopalniany R-49, wyprodukowanego przez Fabrykę Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. w Tarnowskich Górach w grudniu 2011 roku, użytego podczas niebezpiecznego zdarzenia, mające na celu ocenę jego stanu technicznego,
  • powiadomienie Dyrektora OUG w Rybniku w terminie do dnia 15 września 2016 r.
    o wynikach przeprowadzonych badań.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry