10 11 2017

 Wyższy Urząd Górniczy                                                      

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

 Katowice, dnia  23 listopada 2017 r.

INFORMACJA Nr 64/2017/EW

o pożarze zaistniałym w dniach 10.11.2017r. około godzinny 2056 i 11.11.2017r. około godziny 1400 w zakładzie górniczym PGE GiEK S.A. Bełchatów Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów”, w wyniku którego uszkodzony został przenośnik taśmowy, oznaczony jako P5.2.4 oraz wypaleniu uległo podłoże palne o wymiarach 6 m x 3 m do głębokości ok. 1,5 m.

W dniach 10 i 11.11.2017 r. w zakładzie górniczym PGE GiEK S.A. Bełchatów Oddział KWB „Turów” doszło do pożaru, w którego wyniku w dniu 10.11. uszkodzeniu uległy taśma dolna i górna stacji zwrotnej przenośnika taśmowego węglowego, na długości ok. 36 m, natomiast w dniu 11.11 wypaleniu uległo podłoże palne (pył węglowy na caliźnie węglowej) o wymiarach 6 m x 3 m na głębokości ok. 1,5 m.

Zakład górniczy KWB „Turów” prowadzi wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową, ścianowo-zabierkowym systemem eksploatacji w części zachodniej i centralnej wyrobiska, z równoległym i wachlarzowym postępem robót w kierunku południowym. Pracownicy zatrudnieni w ruchu zakładu górniczego pracują w systemie zmianowym czterobrygadowym. Węgiel i nadkład urabiany jest specjalistycznymi wielostanowiskowymi maszynami urabiającymi – koparkami wielonaczyniowymi. Urobiony węgiel lub nadkład transportowany jest dalej układem przenośników. Przenośnik pochylniany P5.2.4, znajdujący się na poziomie +105/+85 m, łączy dolną część pochylni V z pochylnią IV i służy do transportowania węgla z koparek wielonaczyniowych do dalszych przenośników.

W dniu 10.11.2017 r., o godz. 2056 na zmianie II (1400 ÷ 2200) doszło do pożaru taśmy w rejonie stacji zwrotnej przenośnika o numerze P5.2.4. Początkowo zostały dostrzeżone dymy, a następnie ogień. Przenośnik P5.2.4. od dnia 08.11.2017 r. był w postoju. Operator sąsiedniego przenośnika C-7.1, po zauważeniu ognia, telefonicznie powiadomił o tym Dział Ochrony Przeciwpożarowej TZR, którego wozy bojowe dotarły na miejsce pożaru około godziny 2110. Straż pożarna w przeciągu 1 godziny ugasiła palącą się taśmę przenośnika. W wyniku pożaru uszkodzeniu (nadpaleniu) uległy górna i dolna taśma przenośnika na długości ok. 36 m. Po ugaszeniu pożaru prowadzono schładzanie konstrukcji przenośnika. Akcję gaszenia i schładzania ukończono około godziny 2210.

Następnego dnia, około godziny 1400 w rejonie stacji zwrotnej przenośnika P5.2.4 zauważono wydobywające się z podłoża dym i ogień. Zarzewie początkowo dławiono gaśnicami, a następnie wodą z wozu bojowego Działu Ochrony Przeciwpożarowej. W celu usunięcia zagrożenia rozłączono stację zwrotną, zdjęto i rozplantowano wierzchnią warstwę podłoża (pył węglowy i węgiel na powierzchni 6 m x 3 m do głębokości około 1,5 m), w której znajdowało się zarzewie ognia. W wyniku pożaru w dniach 10 i 11.11.2017 r. nikt z pracowników nie został poszkodowany.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było wcześniejsze cięcie palnikiem gazowym likwidowanej konstrukcji przenośnika C 8.1. Odcięty fragmenty konstrukcji spadły z wysokości około 3,5 m na spąg, na którym zalegał pył węglowy. Opadające na podłoże rozgrzane element stalowy lub krople metalu powstałe w procesie cięcia gazowego, prawdopodobnie doprowadziły do zapalenia przenośnika P5.2.4 w rejonie stacji zwrotnej. Natomiast przyczyną wznowienia pożaru w dniu 11.11.2017 r., było najprawdopodobniej rozpalenie się pyłu węglowego i węgla w podłożu stacji zwrotnej, w którym pozostało, niedogaszone zarzewie z dnia 10.11.

W związku z pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów” PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego P5.2.4, do czasu doprowadzenia jego stanu do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową oraz dokonania odbioru technicznego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry