11 08 2023

     Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                              Katowice, dnia  7 grudnia 2023 r.

INFORMACJA Nr 8s/2023/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 11 sierpnia 2023 r. około godziny 840 w Zakładzie Eksploatacji Kruszywa „Radłów” należącego do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. Rzeszowie, któremu uległ operator ładowarki, lat 59 (pracownik własny przedsiębiorcy).

Zakład Eksploatacji Kruszywa „Radłów” prowadzi eksploatację złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, systemem ścianowym lądowym i lądowo - wodnym, jednym poziomem do spągu złoża. Do wypadku doszło po północnej stronie zakładu górniczego w rejonie wschodniego brzegu basenu eksploatacyjnego, w którym wydobycie prowadzone jest koparką pływającą KG-2,5 nr zakładowy 59. 

W dniu 11.08.2023 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 600 osoba dozoru ruchu nadzorująca zmianę skierowała operatora do obsługi ładowarki kołowej Caterpillar typu 962H. Zadaniem operatora było przetransportowanie w łyżce ładowarki krążników z rejonu zakładu przeróbczego do przenośnika taśmowego odbierającego urobek z koparki pływającej KG-2,5 nr zakładowy 8. 

Wobec braku bezpośrednich świadków wypadku przyjęto, że w trakcie powrotu w kierunku zakładu przeróbczego około godziny 840 operator z nieustalonych przyczyn zmienił tor jazdy w wyniku czego ładowarka skręciła z drogi wewnątrzzakładowej w kierunku wschodniej krawędzi basenu eksploatacyjnego i wjechała do wody na odległość około 22 m od brzegu. 

O prawdopodobieństwie zaistnienia zdarzenia operator KG-2,5 nr zakładowy 59 telefonicznie powiadomił operatora zakładu przeróbczego, który powiadomił osobę dozoru ruchu prowadzącą zmianę. Osoba dozoru numerem alarmowym telefonicznie wezwała odpowiednie służby. Na miejsce przybyła straż pożarna, płetwonurkowie, pogotowie ratunkowe oraz prokurator z funkcjonariuszami policji. Po około 3 godzinach poszukiwań płetwonurkowie uwolnili poszkodowanego z kabiny ładowarki i wydobyli jego ciało na powierzchnię. 

Poszkodowanego przewieziono do pracowni patomorfologii Szpitala Specjalistycznego im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Przyczyną wypadku był wjazd ładowarki wraz z operatorem znajdującym się w kabinie do basenu eksploatacyjnego.

Przyczyna ta była następstwem niekontrolowanej zmiany toru jazdy ładowarki przez operatora będącego pod znacznym działalniem alkoholu etylowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krakowie:

  1. Decyzją nr 1/W z dnia 11.08.2023 r. wstrzymał ruch zakładu górniczego Zakład Eksploatacji Kruszywa „Radłów” w części dotyczącej prowadzenia robót górniczych w basenie eksploatacyjnym, w którym wydobycie prowadzone jest koparką pływającą KG-2,5 nr zakładowy 59, do czasu:
    1. Ustalenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego bezpiecznego sposobu wydobycia zatopionej ładowarki kołowej CATERPILLAR model 962H.
    2. Wydobycia zatopionej ładowarki kołowej CATERPILLAR model 962H.
  2. Decyzją z dnia 11.08.2023 r. nakazał:
    1. Z dniem 11.08.2023 r. planowane prace związane z wydobywaniem ładowarki Caterpillar 962H ze zbiornika wodnego w zakładzie górniczym Zakład Eksploatacji Kruszywa „RADŁÓW” w Radłowie przeprowadzić na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego dla prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia, o których mowa w § 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08.04.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1008).
    2. Wykonać pomiary głębokości zbiornika wodnego oraz określić w wyniku pomiarów geodezyjnych profil skarpy eksploatacyjnej tego zbiornika w rejonie, w którym będą prowadzone prace związane z wydobyciem zatopionej ładowarki Caterpillar 962H.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry