11 12 2022

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                Katowice, dnia 23 marca 2023 r.

INFORMACJA Nr 54/2022/EW

w sprawie wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy - poparzenia elektromontera oddziału MEUD3, wskutek pożaru zaistniałego w dniu 11 grudnia 2022 r. o godzinie 1137 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w Mysłowicach.

Poparzenie elektromontera zaistniało w chodniku I w pokładzie 418 na poziomie 665 m, w komorze przyłączowej dopływowej ognioszczelnej stacji wielostycznikowej typu OSWCA.2-2/6/5/B/0 nr fabryczny 120/2015.

Pokład 418 zaliczony został do: IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego.  

Ognioszczelna stacja wielostycznikowa typu OSWCA.2-2/6/5/B/0 przeznaczona była do zasilania 4 silników o mocy 200 kW przenośnika taśmowego typu Pioma 1200 służącego do odstawy urobku z eksploatowanej ściany 530 w pokładzie 510/Az. Stacja wielostycznikowa zasilana była napięciem 1 kV dwoma kablami typu YHKGXSekFtznyn 2x120/30 mm2 ze stacji transformatorowej typu IT3SF-2/1000/6/1kV numer kopalniany 508c, zabudowanej w chodniku skośnym w pokładzie 418 na poziomie 665 m, wyposażonej w wyłączniki mocy niskiego napięcia typu SH-630/M i NH-630/M. Stacja transformatorowa zasilana była napięciem 6 kV z pola rozdzielczego typu ROK-6W OHM nr 1 w rozdzielni 6 kV R-610 na poziomie 665 m, wyposażonego w cyfrowy zespół zabezpieczeń typu multiMUZ-2.

W dniu 11 grudnia 2022 r. na zmianie A, rozpoczynającej się o godzinie 600, sztygar oddziałowy oddziału elektrycznego MEUD3 polecił elektromonterowi tego oddziału skontrolować komory przyłączowe ognioszczelnej stacji wielostycznikowej i ewentualnego usunięcia wody znajdującej się w tych komorach..

Elektromonter wyłączył zasilanie stacji typu OSWCA.2-2/6/5/B/0. Przy niewyłączonej stacji transformatorowej 508c otworzył pokrywy komory odpływowej i głównej stacji typu OSWCA.2-2/6/5/B/0. Po stwierdzeniu, że w komorze odpływowej zalega duża ilość wody, na polecenie sztygara poszedł do stacji transformatorowej 508c, gdzie powinien wyłączyć oba wyłączniki mocy dolnego napięcia i rozłącznik górnego napięcia 6kV. Elektromonter wyłączył tylko jeden wyłącznik mocy dolnego napięcia, wrócił do stacji OSWCA.2-2/6/5/B/0, otworzył komorę dopływową i przystąpił do usuwania wody z tej komory używając tkaniny i benzyny ekstrakcyjnej. Podczas wykonywania tych czynności nastąpiło zwarcie, które spowodowało zapłon benzyny, w wyniku którego elektromonter doznał poparzenia prawej dłoni.

W polu nr 1 w rozdzielni 6 kV R-610 został pobudzony człon zwarciowy cyfrowego zespołu zabezpieczeń typu multiMUZ-2, w stacji transformatorowej nr kopalniany 508c zadziałał człon zwarciowy wyłącznika mocy niskiego napięcia typu SH-630/M.

Przebywający w tym czasie w chodniku I sztygar zmianowy oddziału MTU-1, przy użyciu  gaśnicy proszkowej, ugasił powstały pożar i udzielił pomocy poszkodowanemu elektromonterowi. 

Przyczyną pożaru i poparzenia elektromontera było wykonywanie prac konserwacyjnych w komorze dopływowej stacji wielostycznikowej typu OSWCA.2-2/6/5/B/0 bez wyłączenia obu wyłączników mocy dolnego napięcia oraz rozłącznika górnego napięcia 6kV.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry