11_05_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  14  maja 2021 r.                                                                                                                                                                              

INFORMACJA Nr 13/2021/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu - znalezieniu niewybuchu (pocisku artyleryjskiego), zaistniałego w dniu 11.05.2021 r. około godz. 1110 w odkrywkowym zakładzie górniczym Zakład Eksploatacji Kruszywa „Bobrowniki” w miejscowości Bobrowniki Wielkie, pow. tarnowski, należącym do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie.

Eksploatacja kruszywa naturalnego w Zakładzie Eksploatacji Kruszywa „Bobrowniki" prowadzona jest jednym piętrem znad i spod lustra wody przy użyciu koparki hydraulicznej podsiębiernej z długim wysięgnikiem. Wydobyty urobek ładowany jest na samochody samowyładowcze.

Miejsce znalezienia niewybuchu (pocisku artyleryjskiego) o średnicy około 30 cm i długości około 120 cm, prawdopodobnie pochodzącego z okresu I Wojny Światowej, znajdowało się w południowo-wschodniej części zakładu górniczego na grobli pomiędzy dwoma zbiornikami poeksploatacyjnymi w odległości około 260 m od granicy zakładu górniczego oraz obszaru i terenu górniczego „Bobrowniki Wielkie - część C”.

W dniu 11.05.2021 r. na pierwszej zmianie rozpoczynającej się o godz. 600 prace w wyrobisku polegały na eksploatacji złoża przy użyciu koparki hydraulicznej CAT 3300D, bezpośrednim załadunku urobku na samochody samowyładowcze i transporcie urobku do zakładu przeróbczego. Około godziny 1110 w trakcie wyciągania urobku z wody operator koparki zauważył w łyżce koparki pocisk. Operator opuścił łyżkę z urobkiem i niewybuchem na ziemię, nadał sygnał dźwiękowy oznaczający niebezpieczeństwo. Po usłyszeniu tego sygnału kierowca oczekujący na załadunek niezwłocznie odjechał w kierunku zakładu przeróbczego. Operator koparki przy użyciu telefonu komórkowego wykonał zdjęcie pocisku, po czym powiadomił osobę dozoru ruchu (mistrza zmianowego) o znalezisku. Następnie oddalił się na odległość około 260 m w kierunku południowo-wschodnim poza granice zakładu górniczego, gdzie oczekiwał na przybycie osoby dozoru prowadzącej zmianę. Mistrz zmianowy po przybyciu na miejsce i stwierdzeniu braku innych zagrożeń oraz osób w rejonie znaleziska zgodnie z instrukcją dot. postępowania w przypadku natrafienia w ziemi na przedmioty niewiadomego pochodzenia (w tym niewypału, niewybuchu i innego podejrzanego przedmiotu) wstrzymał wszelkie prace wykonywane w rejonie znalezienia podejrzanego przedmiotu i poinformował telefonicznie Policję oraz Kierownika ruchu zakładu górniczego i Kierownika zakładu. Po około 15 minutach przybył patrol policyjny z Komisariatu Policji w Żabnie. Policjanci zabezpieczyli teren wokół niewybuchu i powiadomili saperów z 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie. Nadzór nad zabezpieczeniem terenu do czasu przybycia saperów przejęła Policja.

W dniu 12.05.2021 r. około godziny 1230 patrol saperski podjął z terenu wyrobiska pocisk kaliber 305 mm w celu zdetonowania go na poligonie.

Z uwagi na znaczną odległość znaleziska od zabudowy mieszkalnej i brak bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości nie zachodziła konieczność ewakuacji.

W wyniku niebezpiecznego zdarzenia nie było osób poszkodowanych.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor OUG w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego Zakład Eksploatacji Kruszywa „Bobrowniki" w zakresie prowadzenia robót eksploatacyjnych w obszarze górniczym „Bobrowniki Wielkie - część C" w związku ze znalezieniem niewybuchu podczas prowadzenia robót eksploatacyjnych, do czasu:

  1. Usunięcia zagrożenia przez wyspecjalizowane służby.
  2. Przeprowadzenia rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu objętego zakresem robót górniczych ujętym w obowiązującym planie ruchu ZEK „Bobrowniki”.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry