11.01.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 18.01.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 1/2013/EW

w sprawie wypadku zbiorowego, zaistniałego w dniu 11 stycznia 2013 r., około godziny 1240 w Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach, któremu uległo sześciu górników oddziału górniczych robót przygotowawczych GRP-2.

Wypadek zaistniał w chodniku kierunkowym nr 1 w pokładzie 325/1 na poziomie VI (556 m), drążonym kombajnem chodnikowym typu MR 340X-Ex. Chodnik kierunkowy o długości, około 1500 m, wysokości 4,55 m, szerokości 4,85 m i nachyleniu do 20, wykonany był w obudowie typu ŁPP10/V32/A. W wyrobisku, równolegle do ociosu północnego podwieszone były do stropnic szyny dla prowadzenia transportu kolejką podwieszaną z napędem własnym. Wzdłuż ociosu południowego zabudowany był przenośnik taśmowy typu Pioma-1200 o długości 1406 m, którym transportowano urobek z czoła przodka. Zwrotnia przenośnika była posadowiona na spągu i przymocowana czterema łańcuchami 18 x 64, do poziomej rozpory stalowej, wykonanej z dwóch odcinków prostych o profilu V-32, której końce umieszczono w gniazdach, po obu stronach wyrobiska. Dwa łańcuchy połaczone były z użyciem śrub napinających (rzymskich) o średnicy 30 mm. Zabudowę i eksploatację przenośnika taśmowego prowadzono w oparciu o „Dokumentację układu transportu urobku z drążonych wyrobisk dla rozcinaki ściany 103 w pokładzie 325/1 w partii zachodniej O.G. Kopalni”, zatwierdzoną w dniu 16.11.2012r. przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Załącznikiem nr 9 do dokumentacji był ,,Regulamin transportu urobku z drążonych wyrobisk dla rozcinaki ściany nr 103 w pokładzie 325/1 w partii zachodniej O.G. Kopalni”, który przewidywał zabudowę zwrotni poprzez mocowanie jej za pomocą łańcuchów 18 x 64 do poziomej rozpory stalowej.

W dniu 11.01.2013 r., na zmianie pierwszej – konserwacyjnej, rozpoczynającej się od godziny 600, sztygar zmianowy oddziału GRP-2, skierował do chodnika kierunkowego nr 1 trzynastoosobową brygadę pracowników, której zadaniem było prowadzenie konserwacji kombajnu chodnikowego typu MR 340X-Ex wraz z podawarką taśmową typu PDT Sigma 800 oraz trasy przenośnikaPioma-1200. Na zakończenie zmiany przodowy zespołu polecił uruchomić przenośnik taśmowy typu Pioma-1200, w celu sprawdzenia prawidłowości pracy, po przeprowadzonych czynnościach konserwacyjnych. W tym czasie w chodniku kierunkowym 1, w rejonie zwrotni przenośnika taśmowego, przebywało trzech pracowników ze zmiany pierwszej oraz trzech pracowników ze zmiany drugiej, którzy zatrudnieni byli od godziny 1200. Z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn, podczas próby uruchomienia przenośnika taśmowego, około godziny 1240, nastąpiło zerwanie elementów mocujących zwrotnię przenośnika, która gwałtownie przemieściła się na odległość, około 10 m w stronę napędu, powodując obrażenia sześciu pracowników, znajdujących się w tym miejscu.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie górników gwałtownie przemieszczającą się zwrotnią, konstrukcją trasy oraz elementami rozpierającymi i stabilizującymi, spowodowane zerwaniem elementów mocujących zwrotnię, zabudowaną w wyrobisku niezgodnie z ustaleniami dokumentacji techniczno - ruchowej przenośnika, w czasie próby uruchomienia przenośnika.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  • eksploatacji przenośnika taśmowego typu Pioma-1200 o numerze kopalnianym 3, zabudowanego w chodniku kierunkowym nr 1 w pokładzie 325/1 na poziomie VI, do czasu doprowadzenia go do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową,
  • ruchu załogi w chodniku kierunkowym nr 1 w pokładzie 325/1 na poziomie VI, do czasu usunięcia skutków awarii przenośnika taśmowego typu Pioma-1200 o numerze kopalnianym.

2. Opracować ustalenia mające na celu bezpieczne zluzowanie naprężonej taśmy, usunięcie skutków awarii związanej z przemieszczeniem zwrotni i uszkodzeniem trasy przenośnika oraz doprowadzenia urządzenia transportowego do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową.

3. Przeszkolić pracowników zatrudnionych przy obsłudze i utrzymaniu ruchu przenośników taśmowych z zasadami prowadzania kontroli, w szczególności w przypadkach związanych z awaryjnym zakleszczeniem taśmy.

4. Przeanalizować sposób rozparcia i stabilizowania zwrotni przenośnika taśmowego typu Pioma-1200 o numerze kopalnianym 3, zabudowanego w chodniku kierunkowym nr 1 w pokładzie 325/1 na poziomie VI, w aspekcie uwzględniającym parametry przenośnika oraz warunki górniczo-geologiczne występujące w wyrobisku.

5. Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry