11 01 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                        

Katowice, dnia 18 stycznia 2019 r

INFORMACJA Nr 3/2019śm./EW 

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 11 stycznia 2019 r. około godziny 653 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego G4-R, lat 39, pracujący w górnictwie 21 lat.

 Wypadek zaistniał w przygotowywanej do likwidacji ścianie I-N-E1 w pokładzie 713/1-2+712/1-2 na poziomie 1150 m. Pokład 713/1-2 + 712/1-2 o grubości od 3,20 m do 3,55 m i nachyleniu od 4o do 9o stopni w rejonie E1, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Ściana o długości 180 m, eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu, prowadzona była pomiędzy chodnikiem 1-N-E1 i chodnikiem 2-N-E1. Ściana ta wyposażona została w kombajn ścianowy typu FS400, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu Rybnik 850 oraz 120 sekcji obudowy zmechanizowanej, w tym: 5 sekcji typu BW 13/41 POz/S, 20 sekcji typu BW-20/41 POz oraz 95 sekcji typu BW-13/41 POz. Sekcje obudowy zmechanizowanej oznaczono kolejnymi numerami począwszy od chodnika 1-N-E1.

W dniu 17 grudnia 2018 r. po uzyskaniu planowanego wybiegu, w ścianie rozpoczęto prace związane z przygotowaniem jej do likwidacji. W dniu 28 grudnia rozpoczęto wykonywanie kombajnem ścianowym przedziału transportowego sekcji. Obudowa prostokątna przedziału transportowego wykonana została ze stropnic stalowych z profilu V32, budowanych co 0,75 m, wspartych na stropnicach zasadniczych sekcji obudowy zmechanizowanej i podbudowanych przy ociosie ściany stojakami stalowymi typu SV29. Opinkę stropu i ociosu stanowiły siatki stalowe zgrzewane oraz drewno o długości 2,5 m. Przedział transportowy wykonywany był w dwóch fazach, które polegały na stopniowym urabianiu ociosu kombajnem i wykonywaniu obudowy prostokątnej. Wysokość przedziału wynosiła 3,5 m, a docelowa szerokość 2,4 m. Nachylenie podłużne wyrobiska wynosiło 3°, a poprzeczne 1°.

Do dnia 11 stycznia 2019 r. przedział transportowy został ukończony na odcinku od sekcji obudowy zmechanizowanej o numerze 38 do chodnika 2-N-E1. Na pozostałym odcinku obudowa znajdowała się w pierwszej fazie wykonawstwa.

W dniu 11 stycznia 2019 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 500 sztygar oddziałowy oddziału G4-R skierował do prac związanych z wykonywaniem obudowy prostokątnej w  ścianie I-N-E1 zespól 4 pracowników. Po wykonaniu obudowy prostokątnej przy sekcji obudowy zmechanizowanej nr 38 kombajnista wraz z przodowym, który posiadał upoważnienie do obsługi kombajnu, uruchomili kombajn ścianowy pozostawiony po poprzedniej zmianie w rejonie napędu przenośnika ścianowego i przejechali nim w rejon sekcji nr 37 celem wyczyszczenia ścieżki kombajnowej. Następnie mieli wrócić kombajnem w kierunku napędu. Po załączeniu kombajnu doszło prawdopodobnie do zadziałania blokady, w wyniku pochwycenia linki przez układak kablowy. Górnik przodowy i górnik kombajnista przystąpili do uwalniania linki w celu odblokowania kombajnu i kontynuowania jazdy. Podczas tej czynności, gdy przodowy znajdował się w polu przejścia załogi w bezpośrednim sąsiedztwie kombajnu na wysokości sekcji obudowy zmechanizowanej nr 33, z niewyjaśnionych przyczyn nastąpiło dociśnięcie górnika przodowego osłoną czoła ściany sekcji nr 33 do nadstawki przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu Rybnik 850. Pracownicy zatrudnieni w rejonie zdarzenia po uwolnieniu przodowego przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy przedmedycznej, którą kontynuowano do przybycia lekarza. O godzinie 740 lekarz stwierdził zgon górnika przodowego.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony w dniu 11 stycznia 2019 r.:

  • o wypadku o godzinie 701,
  • o wypadku śmiertelnym o godzinie 741.

Prawdopodobną przyczyną wypadku śmiertelnego było dociśnięcie górnika przodowego osłoną czoła ściany obudowy zmechanizowanej typu BW 13/41 POz do nadstawki przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu Rybnik 850.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry