11.04.2013.3

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 2.05.2013 r.

INFORMACJA Nr 23/2013/EW

o wypadku zbiorowym (dwa wypadki lekkie), zaistniałym w dniu 11.04.2013 r., około godz. 905, w chodniku badawczym Z-4 w pokładzie 507, poziom 400m, w KW S.A. Oddział KWK „Marcel” w Radlinie, któremu ulegli pracownicy oddziału G-4: górnik rabunkarz, lat 41, zatrudniony w górnictwie 15 lat oraz górnik, lat 31, zatrudniony w górnictwie 8 lat.

Wypadek zaistniał w oddziale G-4, w chodniku badawczym Z-4, za frontem eksploatowanej ściany Z-2 w pokładzie 507.

Pokład 507 o miąższości 3,8 m i nachyleniu około 160, zaliczony został do: III kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego i II grupy skłonności do samozapalenia węgla. Pokład nie był zaliczony do zagrożonych tąpaniami.

Chodnik badawczy Z-4 w pokładzie 507 wykonano w obudowie ŁP10/V29/A, z rozstawem odrzwi co 1 m. Odrzwia stabilizowane były za pomocą 11 rozpór wieloelementowych, budowanych we wzajemnej odległości nie przekraczającej 1,2 m. Opinkę stropu i ociosu stanowiła siatka zgrzewana. Obudowa w osi wyrobiska wzmocniona była podwójnym podciągiem stalowym, wykonanym z kształtownika V29, budowanym na zakładkę, z elementów o długości od 3 do 3,75 m, łączonym z odrzwiami obudowy za pomocą złącz ŁKW. Dodatkowo obudowa wzmocniona była od strony ściany za pomocą pojedynczego podciągu stalowego z kształtownika V29, budowanego na stropnicach w odległości 1,3 m od końca stropnic.

Wysokość wyrobiska w miejscu zdarzenia wynosiła 3,6 m, a jego szerokość 5,4 m. Nachylenie spągu wynosiło około 90. Dodatkowo za frontem ściany, obudowa wzmocniona była stojakami typu Valent, budowanymi pod stropnicami, po stronie północnej podwójnego podciągu stalowego.

W dniu 11.04.2013 r. na zmianie I, trwającej od godziny 600 do 1330, sztygar oddziałowy oddziału G-4, skierował do chodnika badawczego Z-4 w pokładzie 507 dwóch pracowników, tj. górnika rabunkarza i górnika, do prac związanych z rabowaniem obudowy chodnika, za frontem ściany. Około godziny 905, podczas demontażu pojedynczego podciągu stalowego, nastąpiło nagłe odspojenie i przemieszczenie się mas skalnych ze strefy zawałowej do przestrzeni roboczej, w wyniku czego, dwa stojaki typu Valent, zabudowane w strefie wzmocnień pod odrzwiami, utraciły stabilność. Jeden z nich przewracając się, uderzył dwóch pracowników. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym przez pracowników zatrudnionych w ścianie rozpoczęto ich transport w stronę szybu. Po wyjeździe na powierzchnię i opatrzeniu w punkcie opatrunkowym, zostali przewiezieni do szpitala w Wodzisławiu Śląski. Według wstępnej opinii lekarskiej poszkodowani doznali:
1. „Stłuczenie, rana tłuczona okolicy lędźwiowej po stronie prawej. Stan pacjenta stabilny”.
2. „Stłuczenie głowy, podejrzenie złamania kości ramiennej w okolicy łokcia lewego”.

Do przebiegu akcji ratowania poszkodowanych nie wnosi się uwag.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie poszkodowanych przewracającym się stojakiem typu Valent, który utracił stabilność na skutek nagłego przemieszczenie się mas skalnych, ze strefy zawałowej do przestrzeni roboczej.

Decyzją z dnia 11.04.2013 r., Dyrektor OUG w Rybniku nakazał:

  1. usunąć skutki opadu mas skalnych do przestrzeni roboczej, zaistniałe w rejonie likwidacji chodnika badawczego Z-4 w pokładzie 507, w oparciu o technologię, zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  2. z przyczynami i okolicznościami wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry