11.08.2009.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 17.08.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 63/2009/EW

w sprawie awaryjnego wyłączenia zasilania stacji 110/6 kV „Zofiówka” w dniu 11.08.2009 r. o godz. 347 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w Kopalni Węgla Kamiennego „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju.

Stacja 110/6 kV „Zofiówka” JSW S.A., eksploatowana przez SEJ S.A w Jastrzębiu Zdroju, wykonana została jako napowietrzna, jednosystemowa i dwusekcyjna, z czterema transformatorami 110/6 kV, w tym dwoma o mocy 31,5 MVA i dwoma o mocy 16 MVA. Na stacji zastosowano wyłączniki mocy typu VMM – 110/10/3,5. Stacja 110/6 kV „Zofiówka” zasilana była trzema liniami napowietrznymi będącymi w eksploatacji firmy Vatenfall Distribution Poland. Pierwsza linia prowadzona była ze stacji 110 kV „Pochwacie”, druga ze stacji 110/6 kV „Borynia”, natomiast trzecia ze stacji 110/6 kV „Pniówek”. Stacja 110/6 kV „Zofiówka”, poprzez rozdzielnie główne 6 kV RG 1 i RG-2, zasilała urządzenia elektryczne JSW S.A KWK „Zofiówka” w tym miedzy innymi stacje wentylatorów głównych przy szybach IV i V.

W dniu 11 sierpnia 2009 r. stacja 110/6 kV „Zofiówka” była zasilana dwoma liniami napowietrznymi 110 kV: ze stacji 110 kV „Pochwacie” i stacji 110/6 kV „Borynia”. Trzecia linia 110 kV pozostawała pod napięciem od strony stacji 110/6 kV „Pniówek”. O godzinie 347 nastąpiło awaryjne wyłączenie linii 110 kV ze stacji 110 kV „Pochwacie” i stacji 110/6 kV „Borynia”, co spowodowało brak zasilania w energię elektryczną stacji 110/6 kV „Zofiówka”. Według wyjaśnień firmy Vatenfall Distribution Poland „przyczyną wyłączenia stacji 110/6 kV „Zofiówka” było upalenie mostków prądowych w linii 110 kV, pomiędzy stacjami 110 kV „Moszczenica” a „Pochwacie”, oraz w linii 110 kV pomiędzy stacjami 110/6 kV „Żabiniec” a „Borynia”.

Brak zasilania w energię elektryczną stacji 110/6 kV „Zofiówka”, a tym samym rozdzielni głównych 6 kV RG 1 i RG-2 spowodował unieruchomienie wentylatorów w stacjach wentylatorów głównych przy szybach IV i V. W związku z niemożnością szybkiego przywrócenia zasilania w energię elektryczną o godz. 407 rozpoczęto akcję ratowniczą.
Z zagrożonych rejonów kopalni wycofano 528 pracowników, których w związku
z kończącym się dla nich czasem pracy skierowano na powierzchnię. Nie użyto indywidualnego sprzętu ochronnego dróg oddechowych.

Firma Vatenfall Distribution Poland o godzinie 415 przywróciła zasilanie stacji 110/6 kV „Zofiówka” ze stacji 110/6 kV „Borynia”. Służby elektryczne zakładu górniczego o godz. 427 uruchomiły wentylator w stacji wentylatorów głównych przy szybie IV, a następnie o godz. 428 i 437 wentylatory w stacji przy szybie V.

Awaryjne wyłączenie stacji wentylatorów głównych spowodowało przekroczenia powyżej 2 % dopuszczalnego stężenia metanu w czterech wyrobiskach z wentylacja odrębną w tym w trzech powyżej 4,5 %. W związku z zaistniałą awarią nie zgłoszono wypadku.

Po usunięciu zaistniałych awarii w nadrzędnej sieci elektroenergetycznej 110 kV firma Vatenfall Distribution Poland o godz. 2249 przywróciła zasilanie stacji 110/6 kV „Zofiówka” do stanu z przed awarii.

Przyczyną awaryjnego wyłączenia stacji 110/6 kV „Zofiówka” spod napięcia było upalenie mostków prądowych w linii 110 kV, pomiędzy stacjami 110 kV „Moszczenica” a „Pochwacie”, oraz w linii 110 kV pomiędzy stacjami 110/6 kV „Żabiniec” a „Borynia”.

Uszkodzenia zaistniały w liniach elektroenergetycznych 110 kV będących w dyspozycji dostawcy energii elektrycznej firmy Vatenfall Distribution Poland.
W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry