11 08 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                 

Katowice, dnia 18 sierpnia 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 40/2016/EW

w sprawie zawału, zaistniałego w dniu 11 sierpnia 2016 r. o godzinie 947 w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary” w Bytomiu Ruch Piekary w Piekarach Śląskich.

Zawał nastąpił w przecince ściany 522 w pokładzie 510 warstwa II (środkowa) na poziomie 438 m. Warstwy I i II pokładu 510 o grubości 7 m i nachyleniu 4º, niemetanowe, zaliczone zostały do I i III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie warstwy II pokładu 510 zalegają zroby zawałowe wybranej w 2007 r. warstwy III tego pokładu o grubości około 3,0 m, a następnie 0,2 m łupka ilastego, 14,0 m piaskowca, 4,2 m łupku piaszczystego. W spągu zalega węgiel warstwy I pokładu 510 o grubości około 3,0 m. Przecinka ściany 522 w pokładzie 510 warstwa II drążona była w oparciu o projekt techniczny, zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego w dniu 11 lipca 2016 r. Doboru obudowy zastosowanej w przecince ściany 522, zaprojektowanej pod zrobami zawałowymi wybranej warstwy przystropowej, dokonał kierownik działu górniczego na podstawie opracowania jednostki naukowo - badawczej.

W dniu 11 lipca 2016 r., z chodnika 3/523, przy użyciu kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w, rozpoczęto drążenie przecinki ściany 522, którą przewietrzano wentylacją lutniową kombinowaną z wykorzystaniem wentylatora typu WL-1005B i lutniociągu elastycznego o średnicy 1000 mm. Urobek z przodka odstawiany był przenośnikiem zgrzebłowym typu Skat E-180W. W przecince ściany 522 zastosowano odrzwia obudowy podatnej łukowo – prostej typu ŁPro/B/7-7/6,4 o szerokości 6,40 m i wysokości 3,20 m, budowane w odstępach co 0,8 m, posadawiane na stopach podporowych typu SPT. Odrzwia obudowy stabilizowane były 12 rozporami dwustronnego działania typu WRG. Opinkę stropu i ociosów stanowiły siatki stalowe zgrzewane typu zaczepowego. Ponadto odrzwia obudowy stabilizowano dwoma podciągami stalowymi zamocowanymi do stropnic oraz w strefie manewrowej kombajnu to jest na długości 20 m od przodka, dwoma podciągami stalowymi mocowanymi do elementów ociosowych obudowy. Do dnia 11 sierpnia 2016 r. przecinka ściany 522 wykonana została na odcinku 40,3 m, przy docelowej długości wyrobiska wynoszącej 217 m. Począwszy od skrzyżowania chodnika 3/522 z przecinką ściany 522 w pokładzie 510 warstwa II, drążony był także chodnik odwadniający badawczy 1, który do dnia 11 sierpnia 2016 r. został wykonany na odcinku 40,0 m.

W dniu 11 sierpnia 2016 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 630, sztygar oddziałowy oddziału GRP-2 skierował do przodka przecinki ściany 522 zespół 4 górników,z zadaniem drążenia wyrobiska. Po przyjściu do przecinki ściany 522 górnicy tego zespołu stwierdzili, że stropnice obudowy w strefie przodkowej uległy ugięciu, co świadczyło o znacznym wytężeniu obudowy. W celu dodatkowej stabilizacji odrzwi obudowy, górnicy przystąpili do jej usztywnienia poprzez zabudowę podciągu stalowego mocowanego do stropnic. W trakcie prowadzenia tych prac górnicy zauważyli, że ze stropu, poprzez opinkę obudowy, coraz intensywniej wysypuje się drobny rumosz skalny. Górnicy oraz przybyły do przecinki ściany 522 sztygar wycofali się z przodka.
O godzinie 947 w przodku przecinki ściany 522 nastąpił zawał skał stropowych, które z elementami zniszczonej obudowy grawitacyjnie przemieściły się do wyrobiska. Zawał objął odcinek przecinki ściany 522 o długości 20,7 m od przodka w tym między innymi kombajn chodnikowy, część trasy przenośnika zgrzebłowego i szynowej kolejki podwieszonej. Skutki zawału nie objęły żadnego z pracowników. Zgodnie z projektem technicznym drążenia przecinki ściany 522, obudowa tego wyrobiska poza strefą manewrową kombajnu powinna być wzmocniona podciągiem drewnianym podpartym stojakami stalowymi. W czasie oględzin rejonu zawału przeprowadzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach w dniu 11 sierpnia 2016 r. stwierdzono, że podciąg podparty dwoma stojakami zabudowany był bezpośrednio przy strefie zawału. W pozostałej, dostępnej części wyrobiska brak było tego wzmocnienia.

Przyczyną zawału skał stropowych była utrata stabilności i podporności obudowy typu ŁPro/B/7-7/6,4 w drążonej pod zrobami przecince ściany 522 w pokładzie 510 warstwa II.

W związku z zaistniałym zawałem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  • drążenia przecinki ściany 522 w pokładzie 510 w. II na poziomie 438 m, do czasu przeanalizowania przez kopalniane zespoły do spraw zagrożeń naturalnych, w tym zespół do spraw tąpań, obudowy i kierowania stropem, zasadności dalszego drążenia tego wyrobiska,
  • drążenia chodnika odwadniającego – badawczego 1 w pokładzie 510 w. II, do czasu ustalenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego, bezpiecznego prowadzenia robót górniczych, w tym zweryfikowania doboru obudowy, w związku z zaistniałym zawałem w drążonej w sąsiedztwie przecince ściany 522 w pokładzie 510 w. II na poziomie 438 m,

oraz nakazał:

  • zabezpieczyć wejście do przecinki ściany 522 w pokładzie 510 w. II na poziomie 438 m, do czasu ustalenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego sposobu wzmocnienia obudowy i zasad umożliwiających bezpieczne wejście do tego wyrobiska,
  • odłączyć zasilanie instalacji elektrycznych kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w, urządzenia odpylającego typu UO-630-1, przenośnika zgrzebłowego typu SKAT-E-180W i opraw oświetleniowych zabudowanych w przecince ściany 522 w pokładzie 510w. II na poziomie 438 m,
  • zabezpieczyć: - kompletne odrzwie obudowy chodnikowej typu ŁPro/B/7-7/6,4, wraz z rozporami typu WRG, siatką okładzinową zgrzewaną zaczepową oraz stopami podporowymi typu SPT, - stojak typu SVT-25 oraz elementy stosowane do wzmocnienia obudowy wyrobiska, to jest: łącznik kątowy typu ŁKWH, stropnicę typu SCGB i prostkę z kształtownika V25,

przeznaczone do stosowania w przecince ściany 522 w pokładzie 510 w. II na poziomie 438 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry