11 08 2020

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                   Katowice, dnia  18 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Nr 33/2020/EW
w sprawie wypadku bez określenia stopnia ciężkości (uraz głowy), zaistniałego w dniu 11.08.2020 r. o godzinnie 2030 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki Staszic w Katowicach, któremu uległ górnik strzałowy.

Wypadek zaistniał w drążonym chodniku odstawczym C badawczym, w pokładzie 501, pole C, na poziomie 900 m, w odległości około 12 m od skrzyżowania z chodnikiem odstawczym C badawczym, w miejscu zakończenia nasadą hydrantową Ø52, rurociągu powietrznego Ø100. 
W dniu 11.08.2020 r. na zmianie E1, rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zmianowy GRP 2 skierował górnika strzałowego tego oddziału, w rejon drążonego chodnika odstawczego C badawczego, w celu wykonania robót strzałowych. Przed wykonaniem robót strzałowych, górnik przystąpił do kontroli instalacji powietrznej, zasilającej wiertarkę udarową typu WUP 22, którą miały być wykonywane otwory strzałowe. Instalacja zasilająca wiertarkę udarową składała się z dwóch odcinków węża pożarniczego Ø52, przyłączonych do rurociągu sprężonego powietrza za pomocą nasady hydrantowej i króćca niewiadomej konstrukcji. O godzinie 2030, w trakcie kontroli instalacji powietrznej, strzałowy został uderzony w głowę złączem węża pożarniczego, będącego pod ciśnieniem sprężonego powietrza, który z nieustalonych przyczyn, wypiął się z nasady hydrantowej zabudowanej na końcu rurociągu powietrznego. W wyniku zdarzenia górnik strzałowy doznał urazu kości twarzoczaszki. Pracownicy oddziału górniczego GRP 2 przystąpili do udzielania pierwszej pomocy oraz poinformowali o zdarzeniu dyspozytora, który zorganizował transport górnika na powierzchnię. Po wytransportowaniu poszkodowanego na powierzchnię, udzielanie pomocy kontynuował lekarz dyżurujący w punkcie opatrunkowym, który wystawił opinię ,,uraz kości twarzoczaszki, podejrzenie wstrząśnienia mózgu”. Następnie pracownika przewieziono do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. O zaistniałym wypadku Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach powiadomiono w dniu 12.08.2020 r. o godzinie 1557. U poszkodowanego stwierdzono zakażenie wirusem COVID 19, a pracownicy mający kontakt z poszkodowanym zostali poddani kwarantannie. 
Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie pracownika w głowę, złączem węża pożarniczego, będącego pod ciśnieniem sprężonego powietrza, który z nieustalonych przyczyn wypiął się z nasady hydrantowej zabudowanej na rurociągu powietrznym.
W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Bezzwłocznie przeprowadzić kontrole instalacji powietrznej zasilającej urządzenia wiertnicze przez komisję w składzie określonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  2. Bezzwłocznie zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku zaistniałego w dniu 11 sierpnia 2020 r., o godzinie 2030, w chodniku odstawczym C badawczym w pokładzie 501, pole C na poziomie 900 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry