11.09.2014.2

Podczas przygotowywania do wypięcia łuku ociosowego obudowy chodnikowej przed frontem ściany Ia-S w rejonie skrzyżowania z pochylnią IIa-S badawczą, w pokładzie 501/II, na poziomie 900m, oddziale KG-4, po uderzeniu w strzemię obudowy po stronie ociosu ścianowego, doszło do „odprężenia” i uderzenia pracownika elementem obudowy chodnikowej.

do góry