11 10 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                   Katowice, dnia 16 listopada 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 56/2016/EW

w sprawie wypadku ciężkiego (wstępnie zakwalifikowanego jako lekki), zaistniałego w dniu 11 października 2016 r., o godzinie 340 w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, któremu uległ górnik sekcyjny oddziału górniczego G-1, lat 32, pracujący w górnictwie 11 lat.

Wypadek zaistniał w ścianie nr 350 w pokładzie 209 na poziomie 500 m, zaliczonym do I stopnia zagrożenia tąpaniami, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ściana o długości około 300 m eksploatowana była na wysokość do 3,9 m systemem przekątnym z zawałem stropu. Wyposażenie ściany stanowiły sekcje obudowy zmechanizowanej typu: FRS-22/46-2x3055, FRS-22/46-2x3055-1, FRS-22/46-2x3055-2 i Fazos 20/40-2x3140. Sterowanie pracą sekcji typu FRS-22/46-2x3055 odbywało się za pomocą układu hydraulicznego typu CT 19-001, z pilotowym układem sterowania. Urabianie w ścianie prowadzone było kombajnem ścianowym typu JOY 4LS22. Odstawę urobku realizowano przenośnikiem zgrzebłowym  ścianowym typu PSZ-950/3x500 Nowomag.

W dniu 11.10.2016 r. na zmianie, rozpoczynającej się o godzinie 030 w ścianie prowadzone były roboty eksploatacyjne. Około godziny 340, w rejonie napędu głównego przenośnika ścianowego, prowadzone były prace związane z zabezpieczaniem stropu po przejeździe kombajnu ścianowego. Górnik sekcyjny stał w tym czasie na zastawkach przenośnika ścianowego, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej typu FRS-22/46-2x3055 o numerze 8 i znajdującego się na tej wysokości kombajnu ścianowego. Z nieustalonych przyczyn nastąpiło przesterowanie rozdzielacza sterującego pracą osłony czoła ściany tej sekcji, zabudowanego na przyległej sekcji o numerze 6, w ten sposób, że osłona zaczęła się przemieszczać do pozycji, w której zabezpiecza ocios ścianowy. Przemieszczająca się osłona spowodowała przygniecenie prawej dłoni górnika sekcyjnego do osłon nastawnych kombajnu ścianowego. Pracownika uwolniono i następnie udzielono mu pierwszej pomocy. Po przejściu o własnych siłach pod szyb, górnik sekcyjny został wytransportowany na powierzchnię, a następnie przewieziony do Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. W szpitalu wydano opinię lekarską, w której stwierdzono u poszkodowanego zmiażdżenie palców II – V ręki prawej, z uszkodzeniem kości, ścięgien, naczyń i nerwów.

W dniu 02.11.2016 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach został poinformowany przez kierownika ruchu zakładu górniczego o przekwalifikowaniu wypadku zaistniałego w dniu 11.10.2016 r. na wypadek ciężki. Informacja zawierała opinię lekarską, dotyczącą amputacji palców II – V ręki prawej u poszkodowanego, na wysokości kości śródręcza.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku ciężkiego było przygniecenie prawej dłoni pracownika do osłon nastawnych kombajnu ścianowego przez przemieszczającą się osłonę czoła ściany sekcji obudowy zmechanizowanej.

Po zaistnieniu wypadku, w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 02.11.2016 r. w ścianie nr 350, Dyrekotor OUG w Katowicach wydał decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości polegającej na braku osłon sterowników sekcji obudowy zmechanizowanej typu FRS-22/46-2x3055, o numerach kolejnych: 25, 26, 30, 41, 80, 88, 95, 102, 122, 128, 166.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

 

do góry