11 11 2015

W składzie materiałów wybuchowych, na poziomie 650 m, stwierdzono brak 0,5 m lontu detonującego pentrytowego metanowego według zapisów w książce obrotu środkami strzałowymi. Ostatnie roboty strzałowe z użyciem ww. lontu wykonane zostały w dniu 31.10.2015 r.

do góry