11 12 2017 2

Wyższy Urząd Górniczy                                                                 

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

 Katowice, dnia 10 stycznia 2018 r.

INFORMACJA Nr 76/2017/EW

w sprawie awarii górniczego wyciągu szybowego w przedziale wschodnim szybu II, zaistniałej w dniu 11.12.2017 r. o godz. 22:47 w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w Bieruniu.

Awaria górniczego wyciągu szybowego w przedziale wschodnim szybu II zaistniała podczas prowadzenia wydobycia z poziomu 650 m.

Szyb II jest szybem wdechowym, wydobywczym, o średnicy 7,5 m, zgłębionym do głębokości 710,5 m. W szybie zainstalowane są dwa górnicze wyciągi szybowe: w przedziale wschodnim wyciąg szybowy z dwoma skipami 30 Mg (wschodni nr 1 i zachodni nr 2), którym prowadzone jest wydobycie z poz. 650 m oraz w przedziale zachodnim wyciąg szybowy z dwoma skipami 30 Mg, którym prowadzone jest wydobycie z poz. 500 m.

Wyciąg szybowy w przedziale wschodnim wyposażony jest w maszynę wyciągową 4L-5500/2, a prędkość jazdy wyciągu przy ciągnieniu urobku wynosi 16 m/s. Skipy wyciągu szybowego w przedziale wschodnim są prowadzone po prowadnikach [] 160x220x9000 mm, zamocowanych do dźwigarów szybowych [] 150x200 mm, zabudowanych co 4500 mm.

W przedziale zachodnim szybu II, około 64 m poniżej poziomu 500 m, zabudowany jest zbiornik przepadu o pojemności 60 Mg. Odstęp ruchowy między skipem nr 2 wyciągu szybowego w przedziale wschodnim a boczną ścianą tego zbiornika wynosi około 160 mm.

W dniu 11.12.2017 r. na zmianie „C” prowadzono wydobycie dwoma wyciągami w szybie II. Maszyna wyciągowa wyciągu szybowego w przedziale wschodnim pracowała w sterowaniu automatycznym. Około godziny 22:40 sygnalista szybowy na poz. 500 m wyciągu szybowego w przedziale zachodnim poinformował telefonicznie sygnalistę szybowego na nadszybiu + 30 m o potrzebie sprawdzenia prowadnic tocznych skipów w przedziale wschodnim. Maszynista wyciągowy po zakończeniu cyklu pracy - skip nr 2 został rozładowany na stacji końcowej na nadszybiu, przełączył o godz. 22:44:55 maszynę wyciągową ze sterowania automatycznego na sterowanie ręczne i o godz. 22:45:56 rozpoczął kolejny cykl. Maszynista wyciągowy po otrzymaniu informacji od sygnalisty nadszybia +30 m, że w fazie odjazdu skipu nr 2 z nadszybia nie stwierdził usterek, kontynuował jazdę wyciągu. W momencie gdy skip nr 2 (pusty) znajdował się w rejonie zbiornika przepadu pod poz. 500 m, doszło do jego zderzenia, przy prędkości ok. 14 m/s, z elementami konstrukcji zbiornika. Nastąpiło zadziałanie nadajnika sygnalizacji stacji nawrotu liny wyrównawczej. Maszynista po usłyszeniu sygnału alarmowego wyzwolił obwód bezpieczeństwa maszyny wyciągowej - nastąpiło hamowanie bezpieczeństwa i zatrzymanie wyciągu.

W wyniku zaistniałej awarii nastąpiło uszkodzenie: konstrukcji zbiornika przepadu przedziału zachodniego, ciągów prowadniczych skipu nr 2 po stronie północnej i południowej oraz dźwigarów głównych, belki stacji zwrotnej liny wyrównawczej, powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo-gumowych. Skip nr 2 po zatrzymaniu ruchu wyciągu szybowego znalazł się poza prowadzeniem sztywnym - stopa skipu ok. 25 m nad poziomem 650 m. Skip nr 1 załadowany urobkiem zatrzymał się 45 m pod zrębem szybu.

W związku z zaistniałą awarią Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej górniczego wyciągu szybowego w przedziale wschodnim szybu II , zbiornika przepadu przedziału zachodniego i przedziału drabinowego i nakazał:

  1. Podjąć niezbędne środki zapobiegawcze, polegające w szczególności na przeprowadzeniu badań elementów górniczego wyciągu szybowego w przedziale wschodnim szybu II przez rzeczoznawców ds. ruchu zakładu górniczego.
  2. Opracować i zatwierdzić przez kierownika ruchu zakładu górniczego szczegółową technologię usuwania skutków awarii w szybie II, zgodnie z wymaganiami punktu 3.29.9 załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

oraz ustalił warunki wznowienia ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry