12 03 2021

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                   Katowice, dnia 21 czerwca 2021 r.

INFORMACJA Nr 7/2021/EW

w sprawie wypadku, powodującego czasową niezdolność do pracy, zaistniałego w następstwie wstrząsu górotworu o energii 3x105J, w dniu 12.03.2021 r. o godzinie 422, w PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic w Katowicach.

Wypadek zaistniał w przodku drążonej Upadowej XXVIb-S w pokładzie 510, w polu „S” na poziomie 900 m. Wyrobisko o wysokości około 3,7 m, szerokości około 5,4 m i nachyleniu około 3o wykonywane było w przystropowej warstwie tego pokładu, zaliczonego między innymi do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami. W Upadowej XXVIb-S, wyznaczona została przesuwna strefa szczególnego zagrożenia tąpaniami, na odcinku przyległym do przodka, o długości 40 m. Obudowę wyrobiska, drążonego z zastosowaniem kombajnu chodnikowego typu R-130, stanowiły odrzwia typu ŁP10/V32/A, w rozstawie co 0,8 m z opinką stropu i ociosów z siatek stalowych, stabilizowanej rozporami stalowymi. Przewietrzanie wyrobiska realizowano przy zastosowaniu wentylacji odrębnej kombinowanej.  Do dnia 12.03.2021 r. przodek Upadowej XXVIb-S uzyskał postęp 1341 m, a do wydrążenia pozostało około 128 m. 

W dniu 12.03.2021 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 000, sztygar zmianowy oddziału GRP-1 skierował do przodka Upadowej XXVIb-S ośmioosobową brygadę pracowników do kontynuacji drążenia wyrobiska. Około godziny 410, po zakończeniu pracy kombajnu, brygada przodkowa przystąpiła do przygotowania materiału dla zabudowy kolejnych odrzwi obudowy ostatecznej, a jeden z pracowników tej brygady, za pomocą klucza o długości 1,2 m, kontrolował stan dokręcenia zamków strzemion obudowy w strefie przyprzodkowej, po stronie ociosu południowego.

O godzinie 422, zaistniał wstrząs górotworu o energii 3x105J, którego epicentrum zlokalizowano w odległości około 200 m na południe i 110 m na wschód od czoła przodka Upadowej XXVIb-S. W następstwie wstrząsu, pracownik dokręcający zamki strzemion obudowy, uderzył się w głowę kluczem, w wyniku czego doznał urazu okolicy oczodołu prawego.

Wstrząs nie spowodował skutków w wyrobisku. 

Po zaistnieniu zdarzenia, pracownicy brygady przodkowej wycofali się poza strefę szczególnego zagrożenia tąpaniami, a poszkodowany - o własnych siłach - w asyście jednego pracownika, udał się pod szyb II i wyjechał na powierzchnię do punktu opatrunkowego. Po przebadaniu przez lekarza w punkcie opatrunkowym, poszkodowany został przewieziony do Szpitala w Murckach, a następnie, po wykonaniu kolejnych badań, został wypisany do domu. Czas leczenia pracownika określono na 7 do 14 dni.

Przyczyną wypadku było uderzenie się pracownika kluczem w głowę, w wyniku oddziaływania wstrząsu górotworu o energii 3x105J.

Przyczyną wstrząsu było samoistne wyładowanie energii sprężystej, skumulowanej w górotworze.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Zapoznać z okolicznościami zaistniałego wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
  2. Ustalić sposób dalszego bezpiecznego prowadzenia robót w Upadowej XXVIb-S w oparciu o ustalenia kopalnianego Zespołu ds. tąpań w składzie poszerzonym o specjalistów ds. zagrożenia tąpaniami.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry