12 11 2022

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                Katowice, dnia 25 listopada 2022 r.

INFORMACJA Nr 48/2022/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu uwięzienia operatora wozu do obrywki w kabinie maszyny, spowodowanym opadem brył skalnych ze stropu, do którego doszło w dniu 12 listopada 2022 r. o godzinie 1418, podczas wykonywania obrywki mechanicznej na skrzyżowaniu Upadowej F-7 z Chodnikiem wentylacyjnym 2, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Polkowice-Sieroszowice”.

Do niebezpiecznego zdarzenia podczas wykonywania obrywki mechanicznej stropu na moście wentylacyjnym utworzonym dla Upadowej F-7 nad Chodnikiem wentylacyjnym 2, na głębokości 1 200 m p.p.t, w filarze ochronnym szybu wdechowego SW-4 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Skały stropowe w rejonie pola SI-SW-4 budują dolomity wapniste o miąższości 9,0 m, anhydryty o średniej miąższości 23,8 m oraz sól kamienna o średniej miąższości 162,0 m. Upadowa F-7 w rejonie skrzyżowania z Chodnikiem wentylacyjnym 2 o szerokości około 7 m pod stropem i wysokości około 4,5 m, wykonana została poza strefą złożową, na granicy dolomitów wapnistych i anhydrytów. Chodnik wentylacyjny 2 wydrążony został poniżej poziomu Upadowej F-7, częściowo w serii złożowej obejmującej okruszczowane dolomity smugowane i wapniste oraz w nieokruszcowanych dolomitach wapnistych.

Rejon Upadowej F-7 z Chodnika wentylacyjnego 2 zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami, I stopnia zagrożenia wodnego oraz II stopnia zagrożenia klimatycznego. Strop Upadowej F-7 zabezpieczony był obudową podstawową kotwową wklejaną o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 m × 1,5 m, na podstawie projektu technicznego obudowy kotwowej. Według poleceń Kierownika Działu Górniczego zastosowana została również obudowa dodatkowa w postaci kotew rozprężnych o długości żerdzi 2,6 m oraz kotew linowo-spoiwowych o długości liny 7 m. 

W dniu 12 listopada 2022 r. na zmianie I WSP w Upadowej F-7 zaplanowana została obrywka mechaniczna stropu nad mostem wentylacyjnym przejezdnym na wysokości Chodnika wentylacyjnego 2, w którym znajdował się przenośnik taśmowy Legmet 264 częściowo zdemontowany na czas obrywki. Pod koniec zmiany I WSP, podczas wykonywania obrywki mechanicznej południowo-zachodniej części stropu skrzyżowania upadowej F-7 z Chodnika wentylacyjnego 2, na wóz do obrywki opadły bryły skalne ze stropu, które uwięziły operatora w kabinie maszyny. Nadzorujący bezpośrednio obrywkę sztygar zmianowy poinformował nadsztygara górniczego, który niezwłocznie przybył na miejsce. Powiadomiony o godzinie 1418 dyspozytor górniczy uruchomił akcję ratowniczą i wezwał zastępy ratownicze z JRGH w Sobinie. Uwięziony w kabinie maszyny operator uwolniony został przez współpracowników i przejęty przez przybyłe zastępy ratownicze oraz wytransportowany pod szyb SG-1, a następnie na powierzchnię. Według opinii lekarza-ratownika operator nie doznał obrażeń.

Po przeprowadzeniu przez Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu w dniu 12 listopada 2022 r. na zmianie III oględzin miejsca zdarzenia w rejonie opadu skał, stwierdzono opadnięcie skał stropowych anhydrytu na skrzyżowaniu Upadowej F-7 z Chodnikiem wentylacyjnym 2, na szerokości całego wyrobiska i wysokość do ok. 5,0 m.

Ponadto w Upadowej F-7, od miejsca opadu skał w kierunku ostatnich odrzwi obudowy ŁP przed przecinką P-ka 27, jak i w kierunku chodnika wentylacyjnego 3 stwierdzono spękany strop.

Na podstawie oceny skutków zdarzenia zjawisko zakwalifikowano jako wymuszony opad skał stropowych.

Przyczyną opadu skał stropowych była lokalna utrata stateczności anhydrytu, budującego strop wyrobiska, w wyniku prowadzonej obrywki mechanicznej.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wrocławiu, wstrzymał:

  1. Ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej Upadowej F-7, na odcinku od ostatnich odrzwi obudowy ŁP za przecinką P-ka 27, do chodnika wentylacyjnego 3, do czasu przeprowadzenia kontroli stanu wyrobiska i jego obudowy oraz doprowadzenia wyrobiska do stanu zgodnego z ustaleniami projektu technicznego, usunięcia opadłych brył skalnych oraz uwolnienia i wytransportowania wozu do obrywki pozostawionego w wyrobisku, na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
  2. Ruch wozu do obrywki mechanicznej SWB 2N/Z o numerze zakładowym 66, do czasu sprawdzenia jego stanu technicznego, usunięcia uszkodzeń i doprowadzenia do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową oraz uzyskania zezwolenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na ponowne oddanie do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry