12.01.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 14.01.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 2/2011/EW

w sprawie wypadku – urazu gałki ocznej, zaistniałego w dniu 12.01.2011 r.
o godzinie 1630 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Pokój”
w Rudzie Śląskiej.

Wypadek zaistniał w ścianie 223/II w pokładzie 502w.d. na poziomie 790 m. Pokład 502w.d. o grubości od 2,4 m do 3,6 m i nachyleniu do 7°, zaliczony został do I kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Ściana 223/II o wysokości od 2,4 m do 2,7 m, długości 160 m i średnim nachyleniu 1,6°, prowadzona w warstwie dolnej pokładu 502 z zawałem stropu, uruchomiona została w dniu 2.12.2010 r. Ścianę wyposażono w sekcje obudowy zmechanizowane typu: Pumar-12/32-POz wielkość I – 102 szt. i Pumar-12/32-POz/WW wielkość I – 3 szt. oraz kombajn typu KSW-475W/2BPH współpracujący z przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym typu PATENTUS-PAT E 225.

W dniu 12.01.2011 r. na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godz. 1230, nadgórnik oddziału G-2, skierował do ściany 223/II w pokładzie 502w.d. zespół 12 górników z zadaniem prowadzenia wydobycia. Do godziny 1630 wykonano w ścianie 1 cykl urabiania i przełożono napędy przenośnika ścianowego.

Około godz. 1630, gdy pracujący kombajn znajdował się w rejonie sekcji nr 85, kombajnista przebywający w przejściu sekcji nr 80, uderzony został drobnymi odłamkami węgla, wyrzuconymi przez pracujący organ kombajnu ścianowego w kierunku przejścia. W wyniku uderzenia kombajnista doznał urazu lewego oka.

Przyczyną wypadku było uderzenie kombajnisty w oko drobnymi odłamkami węgla, wyrzuconymi przez pracujący organ kombajnu ścianowego.

Przyczyna ta była następstwem nie stosowania środków ochrony oczu przez kombajnistę.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry