12 01 2019 1

W pochylni centralnej 3/P-19, na poziomie 930 m, wystąpił samoistny wstrząs górotworu o energii E=1,4 x 106J. W zagrożonym rejonie przebywało 4 pracowników, z których 3 wycofało się samodzielnie, a 1 osoba została uwolniona z częściowo przysypanej ładowarki.

do góry