12.02.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 21.02.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 5/2014/EW

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 12 lutego 2014 r. o godz. 615 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej, któremu uległ elektromonter oddziału elektrycznego MEUD2, lat 44, pracujący w górnictwie 25 lat.

Wypadek zaistniał w drążonym, kombajnem chodnikowym typu AM-50z chodniku 11z badawczym w pokładzie 405/2 wg na poziomie 1000 m. Pokład 405/2 zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W rejonie przodku zabudowane były m.innymi: urządzenie odpylające typu UO 630 z wentylatorem typu WLE-803B, pompa zatapialna typu P-1BA i lutnia wirowa typu WIR-800/DW/LW, zasilane z przewoźnej stacji transformatorowej typu MAR-400/6 poprzez stację kompaktową wieloodpływową typu HA-dk8.10/2/2VAC/7LUF/11/T. Stacja transformatorowa zabudowana była w odległości około 300 m, a stacja kompaktowa około 70 m od przodka.

W dniu 12 lutego 2014 r., na zmianie „G”, rozpoczynającej się o godz. 200, sztygar zmianowy oddziału elektrycznego MEUD2, skierował między innymi jednego z elektromonterów do obsługi urządzeń elektrycznych w chodniku 11z badawczym. Koło godz. 6oo w związku z uszkodzeniem kabli odpływowych ze stacji kompaktowej HA-dk8.10/2/2VAC/7LUF/11/T do silników podajnika PDT-SIGMA 800 elektromonter przystąpił do lokalizacji i usunięcia uszkodzenia. Po wyłączeniu stacji kompaktowej i otwarciu komory odpływowej, wypiął kable odpływowe w celu identyfikacji i zlokalizowania uszkodzenia. Następnie załączył zasilanie na odłącznikach stacji kompaktowej umożliwiając podanie napięcia 500 V do uprzednio otwartej komory odpływowej. Podczas wykonywania nieustalonych czynności w otwartej komorze stacji kompaktowej elektromonter spowodował zwarcie międzyfazowe i doznał poparzenia łukiem elektrycznym. W wyniku zwarcia zadziałały zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe w stacji kompaktowej oraz przewoźnej stacji transformatorowej. Poszkodowany o własnych siłach wyjechał na powierzchnię i po przebadaniu przez lekarza w kopalnianym punkcie pierwszej pomocy przewieziony został do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, a następnie do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, gdzie stwierdzono „oparzenia termiczne łukiem elektrycznym II°/III°. Podejrzenie oparzenia dróg oddechowych”.

Przyczyną wypadku poparzenia łukiem elektrycznym elektromontera było zwarcie międzyfazowe w komorze przyłączowej, odpływowej stacji kompaktowej wieloodpływowej w wyniku pracy przy urządzeniach elektrycznych będących pod napięciem.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji instalacji elektrycznych: kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w, podajnika taśmowego typu PDT-SIGMA 800, urządzenia odpylającego typu UO 630 z wentylatorem typu WLE-803B, pompą zatapialną typu P-1BA i lutnią wirową typu WIR-800/DW/LW oraz oświetlenia wykonanego za pomocą lamp typu OLR-1-36, zasilanych ze stacji kompaktowej typu HA-dk8.10/2/2VAC/7LUF/11/T nr fabryczny E03/09, zabudowanej w chodniku 11z badawczym w pokładzie 405/2wg, do czasu:

  1. usunięcia skutków zaistniałego zwarcia łukowego międzyfazowego w komorze przyłączowej odpływowej ww. stacji kompaktowej, 
  2. doprowadzenia do prawidłowego stanu izolacji przewodów oponowych typu PROTOMONT NSSHOEU 3x6+3x6/3E+3x1,5ST, zasilających silniki 30kW, zabudowane na podajniku taśmowym typu PDT-SIGMA 800, wynoszącego co najmniej 10 MΩ, 
  3. wykonania naprawy, zgodnie z instrukcją opracowaną na podstawie zasad określonych przez rzeczoznawcę, przewodu oponowego typu PROTOMONT NSSHOEU 3x6+3x6/3E+3x1,5ST, zasilającego silnik 30 kW, zabudowany od strony wysięgnika, podajnika taśmowego typu PDT-SIGMA 800,
  4. podłączenia w ww. stacji kompaktowej silników 30 kW podajnika taśmowego typu PDT-SIGMA 800, zgodnie z dokumentacją techniczną zintegrowanego systemu sterowania kompleksu przodkowego nr BTH DSP/1/02/04/2011,
  5. przeprowadzenia pomiarów ciągłości SUPO oraz stanu izolacji przewodów elektroenergetycznych zasilających ww. instalacje elektryczne, 
  6. uzyskania zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na ponowne oddanie do ruchu ww. urządzeń, zasilanych ze stacji kompaktowej typu HA-dk8.10/2/2VAC/7LUF/11/T, poprzedzone komisyjnym potwierdzeniem prawidłowego stanu technicznego przewodów i stacji oraz układu sterowania tych urządzeń, zgodnie z dokumentacją techniczną nr BTH-DSP/1/02/04/2011.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry