12.03.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-6/gem-202/2012

Katowice, dnia 19.03.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 6/2012 śm./EW

w sprawie wypadku zbiorowego (jeden śmiertelny, jeden lekki), zaistniałego w dniu 12.03.2012 r., około godziny 1030 w KHW S.A. KWK „Murcki-Staszic” w Katowicach ruch „Staszic”, któremu ulegli:

 • młodszy górnik oddziału PRP-1, lat 26, pracujący w górnictwie 3,5 roku – wypadek śmiertelny,
 • młodszy górnik oddziału PRP-1, lat 35, pracujący w górnictwie 3 lata – wypadek lekki.

Wypadek zaistniał w upadowej IIIb-S badawczej w pokładzie 510 na poziomie 900 m, w oddziale PZL. Wyrobisko o wysokości około 3,2 m, szerokości około 5,35 m, nachyleniu do 9° oraz długości około 1400 m, wykonano w obudowie typu ŁP V32/10 z rozstawem odrzwi co 1 m. Upadowa stanowiła drogę transportu maszyn, urządzeń i instalacji do zbrojonej ściany 2b-S. Wyposażona została w tor jezdny kolejki szynowej podwieszonej, zapory przeciwwybuchowe pyłowe, rurociągi technologiczne i instalacje elektroenergetyczne. Ponadto w upadowej prowadzone były prace związane z zabudową konstrukcji trasy przenośnika taśmowego typu Gwarek-1200, prowadzone przez oddział robót przygotowawczych PRP-1.

W dniu 12.03.2012 r. na zmianie „A”, rozpoczynającej się od godziny 630, sztygar zmianowy oddziału PZL, wyznaczył trzyosobową brygadę do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK 17/37 POz, kolejką podwieszaną do ściany 2b-S. Około godziny 1030 z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn, w odległości około 83 m od chodnika odstawczego badawczego (wlot do upadowej), prawdopodobnie odpięto od lokomotywy kolejki zestaw transportowy z załadowaną sekcją obudowy zmechanizowanej. Odpięty, niezabezpieczony zestaw zaczął się staczać w sposób niekontrolowany, powodując zniszczenie zapór przeciwwybuchowych pyłowych oraz konstrukcji stalowej budowanej trasy przenośnika taśmowego i po przejechaniu około 400 m, uderzył dwóch pracowników oddziału PRP-1, zatrudnionych przy montażu konstrukcji tego przenośnika. W wyniku uderzenia jeden z pracowników doznał obrażeń śmiertelnych, a drugi doznał stłuczenia nogi lewej.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie pracowników zatrudnionych na trasie transportu, samostaczającym się zestawem transportowym, z załadowaną sekcją obudowy zmechanizowanej.
W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prac transportowych w upadowej IIIb-S badawczej w pokładzie 510/III na poziomie 900 m do czasu
  • usunięcia skutków uszkodzeń zestawu transportowego i elementów konstrukcji przenośnika taśmowego w upadowej IIIb-S badawczej,
  • doprowadzenia trasy transportu do stanu zgodnego z DTR kolejki,
  • wydania zezwolenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego na ponowne uruchomienie prac transportowych w oparciu o komisyjny odbioru dróg i urządzeń transportowych.
 2. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej robót górniczych prowadzonych
  w rejonie zbrojonej ściany 2b-S w pokładzie 510/III do czasu doprowadzenia do stanu prawidłowego uszkodzonych zapór przeciwwybuchowych pyłowych zabudowanych
  w upadowej IIIb-S badawczej.
 3. Ponownie pouczyć pracowników brygad transportowych o zasadach bezpiecznego wykonywania prac transportowych elementów wielkogabarytowych.
 4. Zapoznać pracowników zakładu górniczego z okolicznościami wypadku zbiorowego,

oraz nakazał:

Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A. w Katowicach sprawdzenie przez specjalistyczną jednostkę badawczą:

 • poprawności działania i stanu technicznego wózków hamulcowych typu WHR-1, będących na wyposażeniu zestawu transportowego kolejki podwieszanej typu PIOMA CSZ 120, przy użyciu której prowadzono prace transportowe w upadowej IIIb-S badawczej w pokładzie 510/III na poziomie 900m w dniu 12.03.2012 r.,
 • uszkodzonych szyn jezdnych trasy kolejki podwieszanej, zabudowanych w upadowej IIIb-S badawczej w pokładzie 510/III na poziomie 900 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry