12.03.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 19.03.2013 r.

INFORMACJA Nr 16/2013/EW

o wypadku uszkodzenia kręgosłupa, zaistniałym w dniu 12.03.2013 r. o godzinie 1040 w firmie PUGiB BUD prowadzącym roboty w ruchu KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie, któremu uległ górnik, lat 67, pracujący w PUGiB BUD 1,5 roku.

Wypadek zaistniał w przodku pochylni AW-15a, drążonej z przecinki P-4b, na poziomie 610 m, w odległości ok. 4000 m od szybu L-I. Roboty były wykonywane przez Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Montażowych BUD Częstochowa – podmiot w ruchu O/ZG „Lubin”. Przodek pochylni AW-15a o długości ok. 14,0 m, wysokości 4,0 m i szerokość 5,8 m, wykonany był w obudowie łukowo-podatnej typu ŁP V 25/11 i przewietrzany za pomocą lutniociągu o średnicy 600 mm. W dniu 12.03.2013 r. na zmianie I sztygar zmianowy PUGiB BUD wyznaczył trzyosobową brygadę pracowników: operatora ładowarki ŁK-1, ślusarza-spawacza oraz górnika do zabudowy w przodku odrzwi obudowy ŁP V-25/11 oraz uzupełnienie rozpór we wcześniej zabudowanych odrzwiach.. Ślusarz-mechanik oraz górnik założyli szelki bezpieczeństwa w komórce górniczej PUGiB BUD, zlokalizowanej w pochylni AW-14, odległej o ok. 150 m od miejsca wykonywanych robót. W tym czasie operator ładowarki w miejscu wykonywanych robót przeprowadził obsługę codzienną ładowarki, która była przystosowana do wykonywania prac na wysokości z łyżki. Około godziny 1030, ślusarz-spawacz oraz górnik weszli do łyżki ładowarki i przypięli linki zabezpieczające szelek bezpieczeństwa do pręta, znajdującego się w górnej części łyżki, a następnie zostali podniesieni na wysokość ok. 2,0 m. Około godz. 1040 górnik odpiął linkę i w trakcie przemieszczania się wzdłuż łyżki wypadł z niej na spąg, doznając urazu. Przebywający w pobliżu współpracownicy, udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. O zaistniałym wypadku sztygar zmianowy PUGiB BUD Częstochowa powiadomił telefonicznie dyspozytora kopalni. Poszkodowany został wywieziony na powierzchnię, a następnie odwieziony został karetką pogotowia do Szpitala Miejskiego w Lubinie.

Według pisemnej opinii lekarskiej wydanej w dniu 01.03.2013 r. poszkodowany doznał: kompresyjnego złamania trzonów kręgów TH11, TH12, L1 i łopatki prawej.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku był uderzenie się pracownika plecami i głową o spąg, na skutek upadku z wysokości ok. 2,0 m, podczas przemieszczania się w odniesionej łyżce ładowarki bez zapiętej linki bezpieczeństwa.

W związku z wypadkiem nie zachodziła potrzeba wydania decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry