12 03 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                         

 Katowice, dnia 16 marca 2018 r.

INFORMACJA Nr 16/2018/EW

w sprawie wypadku, zaistniałego w dniu 12 marca 2018 r. około godziny 230  w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w Bieruniu, któremu uległ górnik oddziału GTU-P.

Wypadek zaistniał w zbiorniku pionowym wyrównawczym na poziomie 500 m, pod jego głowicą, na pomoście roboczym nr III.

W dniu 11 marca 2018 r. na zmianie III, rozpoczynającej się od godziny 2200, osoba dozoru ruchu oddziału górniczego GTU-P wyznaczyła pracownika do obsługi przenośnika taśmowego typu Gwarek 1200 o numerze kopalnianym T-4, zabudowanego w przekopie taśmowym wschód - 916 na poziomie 500 m. Przenośnik T-4 stanowił ostatni element układu transportu urobku z drążonego chodnika 61002 i podawał urobek bezpośrednio do zbiornika pionowego wyrównawczego na poziomie 500 m. W dniu 12.03.2018r., prawdopodobnie w czasie obsługi przenośnika T-4, pracownik zszedł pod głowicę zbiornika wyrównawczego. Około godziny 230, przypuszczalnie podczas usuwania zatoru w zsuwni ślimakowej z pomostu roboczego nr I pod głowicą zbiornika, pracownik utracił równowagę i upadł na pomost roboczy nr III, znajdujący się 3 m poniżej pomostu nr I. W wyniku upadku pracownik doznał obrażeń. Poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy i wytransportowano na powierzchnię. Lekarz zakładowy wystawił wstępną opinię: stłuczenie odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku była utrata równowagi i upadek pracownika z wysokości 3 m, podczas usuwania zatoru, powstałego w zsuwni ślimakowej zbiornika wyrównawczego na poziomie 500 m.

W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

1. Wstrzymał ruch załogi zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w Bieruniu pod głowicą zbiornika pionowego na poz. 500 m., na pomostach nr I, II i III, w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla jego pracowników oraz określił następujące warunki wznowienia ruchu:

  • zabudować brakujący element poręczy barierki ochronnej pomostu roboczego nr I, zabezpieczającej pracowników przed wpadnięciem do części retencyjnej zbiornika,
  • zabezpieczyć otwór w pomoście roboczym nr I, w rejonie drabiny, przed wpadnięciem pracowników.

2. Nakazał:

  • Ponownie przeszkolić pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, wykonujących czynności eksploatacyjne i kontrolne przenośników taśmowych, podających bezpośrednio urobek do zbiorników akumulacyjnych węgla, w zakresie bezpiecznego wykonywana tych czynności podczas obsługi przenośników.
  • Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry