12.05.2011.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 19.05.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 24/2011/EW

w sprawie wypadku, zaistniałego w dniu 12.05.2011r., około godz. 155 w KHW S.A. KWK „Wujek” w Katowicach Ruch „Śląsk”, w Przekopie do pokładu 510 z poziomu 765 m, któremu uległ górnik oddziału górniczego zbrojeń i likwidacji PZL-2S, lat 41, pracujący w górnictwie 22 lata.

Wypadek zaistniał w Przekopie do pokładu 510 z poziomu 765 m, podczas prowadzenia transportu materiałów linową kolejką spągową typu Becker-Pioma KS 650/900/63/100. Wyrobisko o nachyleniu około 80 wykonano w obudowie ŁP 10/V29/4/A.

W dniu 12 maja 2011 r. na zmianie nocnej, sztygar oddziału górniczego zbrojeń i likwidacji PZL-2S, skierował czterech górników, w tym przodowego, do przeprowadzenia transportu dwóch kontenerów do stacji materiałowej zlokalizowanej na skrzyżowaniu Przekopu do pokładu 510 z poziomu 765 m z Upadową wentylacyjną. Zestaw transportowy kolejki linowej spągowej składał się z wózka hamulcowego, wozu na linę zapasową, platformy ciągnąco-nośnej typu 100 kN i platformy ciągnąco-nośnej typu 220 kN. Platformy transportowe kolejki nie były wyposażone w kłonice zabezpieczające transportowane kontenery przed niekontrolowanym zsunięciem lub spadnięciem oraz nie były wyposażone w łańcuchy służące do ich umocowania.

W czasie transportu, przodowy znajdował się w wyrobisku transportowym. Około godziny 155 w czasie przejazdu kolejki obok miejsca pobytu przodowego, nastąpiło jej gwałtowne zatrzymanie, w wyniku czego doszło do niekontrolowanego przemieszczenia transportowanych na platformach kontenerów. Jeden z kontenerów, docisnął do spągu prawą stopę górnika przodowego.

Po przewiezieniu do szpitala i wykonaniu szczegółowych badań, wydano opinię lekarską, w której stwierdzono u poszkodowanego całkowitą amputację urazową palców IV i V oraz częściową amputację urazową palców II, III i stłuczenie palucha stopy prawej, określając wypadek jako lekki z niezdolnością do pracy do 12-tu miesięcy. Ostateczna kwalifikacja wypadku zostanie dokonana na podstawie opinii zespołu powypadkowego.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było przygniecenie prawej stopy górnika do spągu, przez niezabezpieczony na platformie transportowej kontener, przemieszczony w wyniku gwałtownego zatrzymania ruchu kolejki spągowej.
W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:
Nakazał:
Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji linowej kolejki spągowej typu Becker-Pioma KS 650/900/63/100, eksploatowanej w Przekopie do pokładu 510 z poziomu 765 wykorzystywanej do transportu materiałów do czasu:

  •  przeprowadzenia badania nadzwyczajnego kolejki spągowej typu Becker-Pioma KS 650/900/63/100 przez specjalistyczną jednostkę, na zlecenie kopalni, w celu określenia przyczyn samoczynnego, niekontrolowanego zatrzymania kolejki,
  • wyposażenia platform ciągnąco-nośnych typu 220 kN i typu 100 kN w kłonice zabezpieczające transportowane materiały, zgodnie z ustaleniami dokumentacji techniczno-ruchowej.

Zalecił:

  1. Ponownie przeszkolić pracowników zakładu górniczego w zakresie bezpiecznej obsługi i prowadzenia transportu linową kolejką spągową, ze szczególnym uwzględnieniem:
    • bezwzględnego przestrzegania zakazu przebywania pracowników w wyrobiskach transportowych w czasie prowadzonego transportu,
    • prawidłowego zabezpieczenia ładunków przed przemieszczeniem się na środkach transportowych.
  2. Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry