12.06.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 18.06.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 25/2014/EW

o wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałym w dniu 12.06.2014 r. o godzinie 808, w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, któremu uległ elektromonter firmy Metrum Sp. z o.o., lat 29, pracujący w górnictwie 8 lat.

Wypadek zaistniał w przekopie wznoszącym N-18, przy komorze głównej skrzyni aparatury elektrycznej kombajnu chodnikowego typu R-130.

Wyrobisko zostało zaliczone do: IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Wyrobisko drążone było przez konsorcjum firm: Budwak Sp. z o.o., Perfekt Sp. z o.o., Metrum Sp. z o.o. i Vacat Sp. z o.o, przy uzyciu MW z zastosowaniem ładowarki kombajnu chodnikowego typu R-130 do załadunku urobku.

Przekop wznoszący N-18, wykonany w obudowie ŁP-12/V32/4, przewietrzany był wentylacją lutniową. Wysokość wyrobiska wynosiła 4,53 m, a szerokość 5,96 m, nachylenie 40.

Aparatura elektryczna kompleksu przodkowego w przekopie wznoszącym N-18 zasilana była z ognioszczelnej stacji transformatorowej typu MAR-400/6/1 PM nr kop. 108, poprzez wyłącznik dobezpieczający typu WSB-1.200 oraz wyłącznik wielostycznikowy typu EH-d02-W/1,0/II/04.02. Kombajn chodnikowy typu R-130 zasilany i sterowany był bezpośrednio ze skrzyni aparatury elektrycznej typu EH-dGA4/R. Stacja transformatorowa o numerze kopalnianym 108 zasilana była z pola rozdzielczego nr 11 - typu ROK-6P rozdzielni 6000V RDZ-6 poziom 830.

W dniu 12.06.2014 r. na zmianie A, elektromonter otrzymał informację o niesprawnym sterowaniu przenośnika łańcuchowego kombajnu chodnikowego. Po przyjściu do przodka elektromonter przystąpił do usuwania awarii. W trakcie prac związanych z naprawą sterowania w komorze głównej typu dG2-1 skrzyni aparaturowej kombajnu, będącej pod napięciem 1000V, doszło do zwarcia na górnych zaciskach styczników K-31 i K-41, załączających przenośnik łańcuchowy „do przodu” i „do tyłu”. Powstały łuk elektryczny spowodował poparzenie prawej dłoni, prawego przedramienia oraz twarzy elektromontera. W wyniku zwarcia, o godzinie 808, zadziałał człon zwarciowy zabezpieczenia typu PNW-2/2 w polu typu ROK-6P nr 11 rozdzielni 6000V RDZ-6 na poziomie 830, co spowodowało wyłączenie napięcia w wyrobisku.

Przyczyną wypadku było niedozwolone wykonywanie prac pod napięciem, w komorze głównej skrzyni aparatury elektrycznej kombajnu chodnikowego, w trakcie których doszło do zwarcia, w wyniku czego elektromonter został poparzony łukiem elektrycznym.

Dyrektor OUG w Rybniku, po przeprowadzeniu oględzin miejsca wypadku, decyzjami z dnia 12.06.2014 r., nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, w części dotyczącej eksploatacji kombajnu chodnikowego typu R-130 w przekopie wznoszącym N-18, do czasu:
    • usunięcia skutków zwarcia w komorze skrzyni aparatury elektrycznej kombajnu pod nadzorem osoby dozoru ruchu w specjalności elektrycznej, 
    • ponownego odbioru kombajnu przez rzeczoznawcę ds. urządzeń budowy przeciwwybuchowej oraz komisję kopalnianą powołaną przez KRZG.
  2. Ponownie zapoznać osoby dozoru ruchu elektrycznego oraz elektromonterów konsorcjum firm: Budwak Sp. z o.o., Perfekt Sp. z o.o., Metrum Sp. z o.o. oraz Vacat Sp. z o.o., z zasadami bezpiecznej organizacji i wykonywania prac na stanowiskach, przy eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych w JSW S.A. KWK „Pniówek”. 
  3. Z przyczynami i okolicznościami wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUIG w Rybniku.

do góry