12 07 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                                 

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia    

Katowice, dnia  30 lipca 2018 r. 

 INFORMACJA Nr 51/2018/EW

o wypadku zbiorowym (2 wypadki lekkie), do którego doszło w dniu 12.07.2018 r., ok. godz. 705, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”.

Do wypadku zbiorowego (dwa wypadki lekkie), doszło w dniu 12.07.2018 r. ok. godz. 705, w ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie, w pochylni C-4 pomiędzy przecinkami P-8 i P-9, na poziomie 610 m, w odległości ok. 2130 m od szybu L‑III, podczas przewozu osób samojezdnym wozem transportowym typu SWT-TEAM 10, o numerze zakładowym 225. Operator przewoził na platformie pojazdu trzech pracowników, ze stacji osobowej przy szybie L-III do rozdzielni elektrycznej 6 kV Rd-15.1. Podczas jazdy pochylnią C-4, po minięciu przecinki P-8 pojazd zatrzymał się samoczynnie, z równoczesnym wyłączeniem silnika spalinowego. W celu sprawdzenia przyczyn zdarzenia, operator, po włączeniu hamulca postojowego i drugiego biegu, opuścił kabinę celem zabezpieczenia przed stoczeniem pojazdu znajdującego się na spągu wyrobiska o upadzie wynoszącym ok. 6°, płozami hamulcowymi podkładanymi pod koła, przewożonymi za kabiną operatora. W tym czasie pojazd zaczął się samoczynnie staczać. Widząc to, operator postanowił wsiąść do kabiny staczającego się pojazdu, natomiast pracownicy przebywający na platformie staczającego się bez operatora pojazdu zaczęli wyskakiwać na spąg wyrobiska. W czasie wyskakiwania dwóch z nich doznało urazów. Po przemieszczeniu się pojazdu o ok. 20 m, operator zdołał wskoczyć od kabiny, po czym hamulcem zasadniczym (nożnym) zatrzymał pojazd na wysokości przecinki P-9. 

Aby nie blokować pochylni C-4, operator zjechał, bez włączonego silnika, do przecinki P-10.
Po zabezpieczeniu pojazdu przed niekontrolowanym przemieszczeniem, telefonicznie, poprzez system DOTRA, powiadomił o wypadku dyspozytora kopalni. Poszkodowani zostali przetransportowani pod szyb L-III przybyłym wkrótce pojazdem transportowym typu Land Rover; zostali wydani na powierzchnię i odprowadzeni do punktu pielęgniarskiego rejonu LW, z którego, po opatrzeniu, zostali przewiezieni karetką pogotowia do Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie.

W miejscu wypadku wyrobisko miało wysokość 3,5 m, szerokość 6,3 m, nachylenie 6°, a strop zabudowany obudową kotwową. Akcji ratowniczej nie prowadzono.

Przyczyna wypadku

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie pracowników o spąg wyrobiska podczas wyskakiwania ze staczającego się samoczynnie pojazdu typu SWT-TEAM 10.

Do wypadku przyczyniło się zerwanie śrub łączących wał napędowy ze skrzynią redukcyjną.

      W związku z wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej eksploatacji samojezdnego wozu transportowego typu SWT TEAM 10 o numerze zakładowym 225, do czasu doprowadzenia wozu do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskania wymaganego zezwolenia na oddanie go do ruchu oraz nakazał ustalić bezpieczny sposób przetransportowania ww. wozu do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry