13 12 2023

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                              Katowice, dnia  5  kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Nr 8/2024/EW

o wypadku powodującym czasową niezdolność do pracy powyżej 60 dni, do którego doszło w dniu 13 grudnia 2023 r. około godziny 2126 w Chodniku T-321 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, któremu uległ ślusarz-mechanik, zatrudniony w firmie Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „Serwis” Sp. z o.o. w Polkowicach. 

Do wypadku doszło w dniu 13 grudnia 2023 r. około godziny 2126 na zmianie III WSP w firmie Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „Serwis” Sp. z o.o. (dalej SPBK), wykonującej prace w ruchu KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, podczas przecinania szlifierką kątową dwuteownika typu HEB260 przez ślusarza-mechanika (dalej „pracownik”). Firma SPBK wykonywała w ruchu zakładu górniczego O/ZG „Rudna” zadanie pt.: Przebudowa chodnika transportu taśmowego T-321 S-1, na podstawie zawartej w dniu 20 września 2020 r. umowy z KGHM Polska Miedź S.A nr KGHM-KR-0338-2022. W dniu 13 grudnia 2023 r. na zmianie III WSP sztygar zmianowy firmy SPBK polecił pracownikowi skrócić dwuteowniki HEB 260 o długościach około 8 m na wymagany i zaznaczony na kształtowniku wymiar. W tym celu sztygar przekazał pracownikowi szlifierkę kątową  250 mm wraz z czterema tarczami do metalu oraz przedłużacz bębnowy. Dwuteowniki ułożone zostały przy ociosie chodnika T-321 na wysokości stacji zwrotnej przenośnika T-321 S-1. Po przecięciu jednej płaszczyzny dwuteownika i obróceniu go z pomocą sztygara kontynuował pracę. Podczas cięcia nastąpiło nagłe odbicie tarczy, co spowodowało utratę kontroli nad szlifierką, skierowanie wirującego narzędzia na lewe przedramię pracownika i zranienie powyżej nadgarstka. Poszkodowany telefonicznie zawiadomił dyspozytora o wypadku, po czym przewieziony został pod Szyb R-I. Po wyjeździe na nadszybie skierowany został do punktu pielęgniarskiego i niezwłocznie przetransportowany karetką pogotowia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Po przeprowadzeniu zabiegu chirurgicznego poszkodowanego wypisano do domu. 

Przyczyną wypadku była utrata kontroli nad obsługiwaną szlifierką kontową.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu. 

do góry