13_06_2023

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 15 listopada 2023 r.

INFORMACJA Nr 5s/2023/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 13 czerwca 2023 r. około godziny 255  w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina w Libiążu, któremu uległ górnik oddziału górniczego G1, lat 25, pracujący w górnictwie 6 lat.

Wypadek zaistniał w Pochylni K1-1, na skrzyżowaniu ze ścianą nr 709, w pokładzie 207,na poziomie 800m.

Pokład 207 o grubości od 3,65 m do 4,2 m i nachyleniu od do 6° do 8°, niemetanowy, zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I i II stopnia zagrożenia wodnego. Ściana nr 709 prowadzona była systemem poprzecznym z zawałem stropu pomiędzy Pochylniami K1-3a i K1-1 w pokładzie 207. W ścianie zabudowanych było 200 sekcji obudowy zmechanizowanej typu: FRS 20/41 i typu Glinik 20/41. Urobek ze ściany transportowany był przenośnikiem zgrzebłowym typu PSZ-950 na zabudowany w Pochylni K1-1 w pokładzie 207 przenośnik zgrzebłowy podścianowy typu PPZ-1000.

Ścianę przewietrzano systemem na „U” prądem powietrza doprowadzanym Pochylnią K1-3a w ilości około 800 m3/min i odprowadzanym Pochylnią K1-1 do wyrobisk w kierunku szybu wentylacyjnego Janina I. Pochylnia K1-1 likwidowana była za frontem ściany poprzez rabowanie obudowy i zawał skał stropowych w odległości do 10,0 m. Pochylnia wykonana została w obudowie typu ŁP11/V32/4/A z rozstawem odrzwi co 0,75 m, stabilizowanej stalowymi rozporami dwustronnego działania. Od linii likwidacji wyrobiska na długości co najmniej 20 m przed postępującym frontem ściany nr 709, łuki stropnicowe obudowy stabilizowane były dodatkowo 2 podciągami stalowymi z prostek o profilu V powiązanymi zamkami ze stropnicami. Dodatkowo podciąg w osi wyrobiska przykotwiony został do stropu kotwami strunowymi o długości 6,0 m. Do dnia 13 czerwca 2023 r. ścianą nr 709 uzyskano postęp około 682m, a do miejsca planowanego zakończenia eksploatacji pozostało około 638 m.

W dniu 13 czerwca 2023 r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 030, sztygar zmianowy oddziału górniczego G1, skierował 15 pracowników w rejon ściany nr 709 w pokładzie 207, w tym  przodowego z dwoma górnikami do zabudowy skrzyżowania ściany z Pochylnią K1-1. Pracownicy zabudowali kolejną stropnicę o długości około 2,5m, łącząc stropnice 2 zamkami, natomiast górnik przodowy przystąpił do dokręcania strzemion zamków łączących stropnice, nad konstrukcją napędu przenośnika ścianowego. Jeden z górników zespołu wyszedł ze ściany do Pochylni K1-1 po narzędzia znajdujące się w sąsiedztwie napędu przenośnika ścianowego.
W tym czasie drugi z górników poszedł po zamki znajdujące się około 70 m od skrzyżowania ze ścianą. Około godziny 255 górnik znajdujący się w sąsiedztwie konstrukcji napędu przenośnika ścianowego, zauważył górnika przodowego leżącego na spągu przy stacji zwrotnej przenośnika podścianowego. Górnik przodowy doznał urazu głowy i krwawił. Górnik który odnalazł poszkodowanego, wezwał do udzielania pomocy pozostałych pracowników zatrudnionych w rejonie ściany, w tym sanitariusza. Po udzieleniu pierwszej pomocy górnikowi przodowemu przez sanitariusza, pracownicy wytransportowali poszkodowanego na noszach ze ściany nr 709 do Pochylni K1-1. W tym wyrobisku transport oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu przejął dyżurujący zastęp ratowników, a następnie w Chodniku podstawowym K-739 w pokładzie 207 przybyły na miejsce lekarz. O godzinie 408, lekarz stwierdził zgon pracownika i w sporządzonej opinii zapisał: „uraz głowy z raną głowy. Nagłe zatrzymanie krążenia. Resuscytacja nieskuteczna”. Około godziny 500 górnik przodowy został wytransportowany na powierzchnię. 

Przyczyną wypadku górnika przodowego był uraz głowy, doznany w wyniku dotychczas nieustalonych  okoliczności.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

Nakazał:

  1. zabudować 2 stojaki stalowe pod stropnicą stalową typu V29, na skrzyżowaniu pochylni K1-1 z ścianą 709 w pokładzie 207 na poziomie 800m, zgodnie z projektem technicznym ściany nr 709 w pokładzie 207,
  2. połączyć wyłączniki awaryjne, przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu PZS-950/3x260/520 „NOWOMAG”, zabudowane w rejonie napędu tego przenośnika linką umożliwiającą ich uruchomienie przez pociągnięcie w dowolną stronę,
  3. bezzwłocznie z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry