13.01.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-1/gg-102/2014

Katowice, dnia 17.01.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 1/2014 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 13.01.2014 r., około godziny 1350 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Murcki-Staszic” w Katowicach, ruch „Boże Dary”, w przecince ściany 804a, w pokładzie 349 na poziomie 600 m, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego, lat 33, pracujący w górnictwie 7 lat.

Przecinka ściany 804a wykonana w obudowie ŁPKO 8/8/V32, w rozstawie 0,75 m i stabilizowanej 10 rozporami stalowymi dwustronnego działania, stanowiła linię zakończenia ściany 804a. Ściana 804a o wysokości do 2,2 m i długości około 170 m, wyposażona w obudowę zmechanizowaną, w końcowej fazie przemieszczała się skośnie swoim frontem do przecinki. Obudowa przecinki, zgodnie z technologią, powinna być wzmocniona między innymi podciągiem drewnianym w osi wyrobiska, podbudowanym stojakami drewnianymi lub stalowymi oraz podciągiem drewnianym podbudowanym stojakami drewnianymi pod ociosem, od strony frontu ściany. Do dnia 13.01.2014 r. wzmocnienia tego nie wykonano.

W celu umożliwienia przemieszczania zestawów obudowy zmechanizowanej do przecinki ściany 804a, łuki ociosowe zabudowane od strony ściany – po odkręceniu zamków – były mechanicznie przecinane poniżej ich spojenia z łukiem stropnicowym a następnie rabowane.

W dniu 13.01.2014 r. na zmianie rannej w ścianie 804a prowadzono urabianie kombajnem na odcinku, na którym obudowa zmechanizowana nie została jeszcze wprowadzona do przecinki tj. pomiędzy sekcjami nr 1 i 42. Na kolejnej zmianie dwuosobowy zespół pracowników oddziału wydobywczego demontował łuki ociosowe obudowy chodnikowej w przecince ściany 804a. Prace prowadzono pomimo, że obudowa przecinki nie była w ogóle wzmocniona podciągami drewnianymi podbudowanymi stojakami w osi oraz po stronie ociosu od strony ściany. Około godziny 1350 w trakcie demontażu opinki obudowy w rejonie sekcji nr 39 – przy braku wzmocnienia obudowy chodnikowej - w miejscu gdzie na zmianie poprzedniej „nacięte” zostały trzy łuki ociosowe, nastąpiło odprężenia obudowy. Odprężenie spowodowało dynamiczne odspojenie fragmentu jednego z naciętych łuków ociosowych, który uderzył pracownika w głowę. Poszkodowanemu niezwłocznie udzielono pierwszej pomocy, wytransportowano na powierzchnię i przewieziono do Szpitala Klinicznego w Katowicach-Ochojcu. Po przeprowadzonej operacji głowy, w następstwie odniesionych obrażeń, w dniu 14.01.2014r. około godziny 330 lekarz stwierdził jego zgon.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie w głowę pracownika, dynamicznie przemieszczonym fragmentem łuku ociosowego, odspojonego z odprężonych odrzwi obudowy przecinki 804a.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji pokładu 349 ścianą 804a na poziomie 600m, do czasu wzmocnienia obudowy przecinki 804a zgodnie z ustaleniami „Technologii prowadzenia ściany 804a w pokładzie 349 na końcowym odcinku wybiegu oraz przygotowania ściany do likwidacji”. 
  2. Zapoznać zainteresowanych pracowników, zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego, z okolicznościami zaistniałego wypadku śmiertelnego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry