13.02.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 15.02.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 10/2012/EW

o wypadku lekkim zaistniałym w dniu 13 lutego 2012 roku o godzinie 2219 w komorze K-32 z pasa P-19, w polu XIII/2 oddziału G-2 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, któremu uległ górnik strzałowy-przodowy pola, lat 29, pracujący w górnictwie 7 lat.

Wypadek zaistniał w dniu 13 lutego 2012 r. o godzinie 2219 w komorze K-32 z pasa P-19 w polu XIII/2 w oddziale G-2, rejon Lubin Główny na poziomie 850 m.

W dniu 13.02.2012 r. na zmianie III górnik strzałowy pełniący obowiązki przodowego pola, otrzymał od sztygara zmianowego polecenie przeprowadzić kontrolę przodków na okoliczność niewypałów po wykonanych robotach strzałowych na II zmianie. O godz. 2219 wystąpił samoistny wstrząs górotworu o energii 2,8x106J zlokalizowany w caliźnie w pobliżu skrzyżowania projektowanej komory K-30 i pasa 25. W wyniku wstrząsu nastąpiło urobienie zachodnich ociosów na głębokość około 0,3 m w komorach: K-33 od czoła przodka do Pasa 20, w komorze. K-32 od czoła przodka do Pasa 19, w komorze K-31 od czoła przodka do Pasa 19. W opraciuo ocenę stanu wyrobisk oraz charakteru ujawnionych po wstrząsie skutków zjawisko zakwalifikowano jako lokalne odprężenie.

Przodowy pola znajdujący się w pobliżu ociosu NW komory K-32 (pomiędzy pasami P-15 i P 15b) wskutek podmuchu został przewrócony i obsypany skałami z ociosu, doznając obrażeń głowy.

Przodowy samodzielnie doszedł do punktu zbornego gdzie współpracownicy udzielili mu pierwszej pomocy. Poszkodowany został odwieziony karetką pogotowia do Szpitala Miejskiego w Lubinie.

Z opinii lekarskiej z dnia 14.02.2012 r. wynika, że poszkodowany doznał: rozleglej rany policzka lewego, wieloodłamowego złamania kości oczodołu lewego, złamania lewej kości nosowej i lewej kości jarzmowej. Wypadek zakwalifikowano jako lekki.

Po kontroli stanu wyrobisk przeprowadzonej w dniu 14 lutego 2012 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie w części dotyczącej prowadzenia robót rozcinkowych calizny w zachodnim skrzydle frontu eksploatacyjnego pola XIII/2 oddziału G-2 do czasu:

  • przeprowadzenia kontroli stanu wyrobisk i ich obudowy,
  • bezpiecznego usunięcia skutków odprężenia w zakresie i na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
  • dokonania przez Kopalniany Zespół ds Tąpań i Zawałów analizy skuteczności zastosowanej w polu eksploatacyjnym XIII/2 oddziału G-2 profilaktyki tąpaniowej, w aspekcie obowiązujących zasad i rygorów prowadzenia robót w panujących warunkach górniczo-geologicznych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry