13.02.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 01.03.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 9/2012/EW

o wypadku lekkim, zaistniałym w dniu 13.02.2013 r. o godzinie 1315 w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, któremu uległ górnik-operator, pracownik Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie, lat 47, pracujący w górnictwie 29 lat.

Wypadek miał miejsce w przecince P-35 z chodnika C-2101, w oddziale górniczym Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. na poziomie 850 m, w Rejonie Głównym kopalni. Podczas usuwania drobnego urobku ze zderzaka ciągnika ładowarki typu LKP-0805 o numerze zakładowym 39 operator został uderzony i pchnięty w kierunku obudowy chłodnicy silnika podniesioną łyżką wjeżdżającej z chodnika C-2101 do przecinki P-35 ładowarki typu LKP 0403, o numerze zakładowym 63. W miejscu wypadku wyrobisko zabezpieczone było obudową kotwiową w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Szerokość wyrobiska wynosiła ok. 7,0 m, a wysokość ok. 4,4 m.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie prowadziło drążenie wyrobisk górniczych w chodnikach C-2101 i w C-2102 za pomocą kombajnu chodnikowego typu SANDVIK MH-620, na podstawie zatwierdzonego przez kierownika ruchu zakładu górniczego projektu technicznego drążenia wyrobisk górniczych.

W dniu 09.02.2013 r., kombajn chodnikowy został wycofany do przecinki P-35, celem wykonania prac przeglądowo-naprawczych. Prace te prowadziło czterech pracowników nadzorowanych przez osobę niższego dozoru ruchu specjalności mechanicznej PeBeKa S.A. W pracach tych uczestniczyło również trzech pracowników z serwisu firmy SANDVIK. Ładowarka typu LKP-0805 nr 39, zaparkowana była w przecince P-35 chodnika C-2101 po zmianie poprzedniej. Prowadzący ją dozorca, polecił operatorowi wykonać obsługę zmianową (OC) ładowarki o numerze 39 i przygotować ją do prac związanych z montażem nowych elementów do kombajnu, które miały być zabudowane w kombajnie za pomocą łyżki ładowarki, z uwagi na ich ciężar. Drugiego operatora dozorca skierował do obsługi ładowarki typu LKP 0403 nr 63 celem wykonywania prac poleconych przez sztygara górniczego oddziału G-8 PeBeKa S.A. Prace te miały polegać na przygotowaniu narzędzi i przewiezieniu siatek MM o wymiarach 1 x 2 m, z komórki górniczej zlokalizowanej w przecince P-5 z chodnika C-1701 do chodnika C 2101. Około godz. 1230 operator przejął ładowarkę nr 63. Po wykonaniu obsługi zmianowej (OC) podjechał pod komórkę górniczą, w której znajdowała się „Książka pracy maszyny” i wpisem potwierdził sprawność maszyna oraz instalacji gaśniczej. Następnie pojechał ładowarką do składu obudowy kotwiowej skąd zabrał klucze i nakrętki. Nie znalazłszy w komórce górniczej siatek do zabezpieczania ociosów, sam podjął decyzję jazdy na wskazane przez dozorcę miejsce w chodniku C-2101 - między przecinki P-37 i P-35. Przejechawszy chodnikiem C 2102 i przecinką P-38 ciągnikiem skierowanym do przodu, na skrzyżowaniu przecinki P-38 z chodnikiem C-2101, w miejscu nieoznakowanym znakami ostrzegawczymi jako miejsce manewrowania, zmienił kierunek jazdy i wjechał do chodnika C 2101 w trybie jazdy manewrowej (jazda łyżką podniesioną izamkniętą do przodu). Jadąc w kierunku przodka zauważył stojący w postoju z zapalonymi światłami wóz transportowy typu SWT. Następnie, nie zachowując szczególnej ostrożności i bez upewnienia się, czy w wyrobisku znajdują się ludzie, wjechał do przecinki P-35. Podczas tego manewru, lewą stroną łyżki uderzył operatora, który stał przed zderzakiem nieoświetlonego ciągnika ładowarki typu LKP 0805 nr 39. Prawą stroną łyżki uderzył w osłonę chłodnicy stojącej ładowarki. W wyniku uderzenia poszkodowany został pchnięty w kierunku osłony chłodnicy silnika spalinowego, doznając obrażeń stłuczenia klatki piersiowej, grzbietu powłok brzucha i prawego łokcia, złamania wyrostków poprzecznych kręgów L-1 i L-2.

Poszkodowanemu udzielono pomocy przedlekarskiej, przetransportowano pojazdem Land Rover pod szyb L-I i wywieziono na powierzchnię, skąd karetką pogotowia został odwieziony do Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku lekkiego było uderzenie i dociśnięcie operatora do obudowy chłodnicy silnika spalinowego ładowarki typu ŁKP-0805 nr 39 łyżką ładowarki LKP-0403 nr 63, wjeżdżającej do przecinki P-35 z chodnika C-2101.
Do wypadku przyczyniło się:

  • niewyłączenie z ruchu i niewłaściwe oznakowanie wyrobisk, w których prowadzono prace przy kombajnie chodnikowym,
  • parkowanie ładowarki typu ŁKP-0805 o numerze zakładowym 39 w miejscu niedozwolonym i nieoznakowanym wymaganymi znakami drogowymi,
  • niedozwolona jazda ładowarką typu LKP-0403 nr 63 łyżką w kierunku jej ruchu,
  • niezachowanie szczególnej ostrożności podczas prowadzenia ruchu ładowarki typu LKP 0403 nr 63 w chodniku C-2101.

W związku z wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej eksploatacji ładowarki typu LKP 0403, (wersja C) o numerze zakładowym 63 i numerze fabrycznym 001/2009, do czasu przeprowadzenia kontroli skuteczności działania hamulców zasadniczych i hamulca awaryjno-postojowego w wyżej wymienionej ładowarce, pod nadzorem osoby wyższego dozoru ruchu specjalności mechanicznej Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubnie. Ponadto, uzależnił ponowne oddanie do ruchu ładowarki typu LKP 0403, o numerze zakładowym 63 od uzyskania pozytywnych wyników z przeprowadzonej kontroli, a także zgłoszeniu tego faktu wraz z przedłożeniem wyników kontroli do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry